13766

Kenzo brendiniň esaslandyryjysy COVID-19-dan ýogaldy

Ýapon dizaýneri we modelýer Kendzo Takada 81 ýaşynda koronawirusdan ýogaldy. Kenzo moda öýüni esaslandyryjy 4-nji oktýabrda Fransiýada Neýi-sýur-Seniň hassahanalarynyň birinde ýogaldy. Bu barada RBK habar berýär...

13081

Kuweýtde täze emir yglan edildi

Kuweýtiň mirasdüşer şazadasy şeýh Nawaf al-Ahmed al-Jaber as-Sabah Kuweýt hökümeti tarapyndan sişenbe güni ýurduň täze emiri diýlip yglan edildi, bu barada günbatar KHBS-i habar berýär. Muny interfax.ru ýetirýär...

16461

Kuweýtiň emiri 91 ýaşynda aradan çykdy

Kuweýtiň emiri şeýh Sabah al-Ahmed al-Jaber as-Sabah 91 ýaşynda aradan çykdy. TASS agentliginiň ýetirmegine görä, bu gynançly habary sişenbe güni Al Arabiya teleýaýlymy emiriň diwanynyň beýanatyna salgylanyp habar...

13419

Tehasyň suw geçirijisinde beýnini iýýän amýoba tapyldy

Tehasda Leýk-Jekson şäheriniň ýaşaýjylaryna kran suwunda adamyň nerw ulgamyna täsir edýän parazit tapylandan soň, ony içmezligi duýdurdylar. Bu barada şäher häkimiýetiniň saýtyndaky metbugat-relizinde habar berilýär...

15536

Polşanyň arhiwleri Jeýms Bonduň barlygyny tassyklady

Polşada ýerleşýän Milli ýat institutynyň sahypasynda barlagçylaryň arhiwlerde Jeýms Bond atly britaniýaly hakynda maglumat tapandyklary baradaky habar peýda boldy. Bu barada discover24.ru habar berýär. Neşir edilen...

15643

Türkmenistanda Hatyra güni çäklendirilen ýagdaýda geçiriler

Türkmenistanda şu ýyl Hatyra güni gurbanlyk sadakalary berilmezden, çäklendirilen görnüşde geçiriler, diýip ORIENT agentligi habar. Çäklendiriji çäreleriň girizilmegi sebitde we dünýäde emele gelen çylşyrymly epidemiologik...

12755

28-nji sentýabrda Minskden ýene-de bir ýörite uçuş guralar

Türkmenistan pandemiýa zerarly Belarusda galan raýatlary üçin nobatdaky ewakuasiýa uçuşyny guraýar. Uçuş 28-nji sentýabrda amala aşyrylar. ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, «Türkmenhowaýollarynyň» ýörite...

11996

Garaşsyzlyk gününe düşýän dynç güni süýşürildi

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakynda Permana gol çekdi. Ýurdumyzyň ilatynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly...

7235

Hytaý 2060-njy ýyla çenli uglerod zyňyndylaryny bes eder

Hytaý 2060-njy ýyla çenli uglerod bitaraplygyny we eýýäm ýakyn on ýylda parnik gazlarynyň zyňylyşynyň iň ýokary derejesini gazanar. Muny Hytaý Halk Respublikasynyň Prezidenti Si Szinpin BMG-niň Baş Assambleýasynyň...