Pakistandaky suw joşmalary zerarly 1000-den gowrak adam aradan çykdy

  • 28.08.2022 23:42
  • 38010
Pakistandaky suw joşmalary zerarly 1000-den gowrak adam aradan çykdy

Pakistanda güýçli musson ýagyşlary zerarly iýun aýynyň ortalaryndan bäri bolup geçen suw joşmalarynyň weýrançylyklary netijesinde 1033 adam aradan çykdy, 33 million adam ejir çekdi. Bu barada RG habar berýär.

Habar berlişi ýaly, ýurduň häkimiýetleri tarapyndan şu onýyllygyň iň erbet gumanitar betbagtçylygy diýlip atlandyrylýan tebigy hadysa zerarly, tutuşlygyna, 33 million adam ejir çekdi, şolaryň 30 milliony bolsa öýsüz galdy. BMG-niň Ynsanperwer meseleleri utgaşdyrmak boýunça agentliginiň müdirligi täzelenen maglumaty ýaýradyp, musson ýagyşlarynyň Pakistanda 3 milliona golaý adamy gurşap alandygyny, tutuş ýurt boýunça şolaryň 184 müňüsiniň kömek lagerlerine göçürilendigini mälim etdi.
Ýurduň Premýer-ministri Şabhaz Şarif dowam edýän suw joşmalary zerarly kömek sorap, dünýä jemgyýetçiligine ýüz tutdy.


17.09.2023 03:08
18774

Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň...

14.09.2023 17:26
47538

ABŞ uly tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça täze rekord goýdy

Gawaýidäki otly tupan we “Idaliýa” harasaty sebäpli güýçli tolkun ABŞ-nyň 1 mlrd dollardan gowrak ýitgä getiren tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça gynandyryjy rekordy goýmagyna getirdi. Bu barada “Golos Ameriki”...

12.09.2023 16:57
38319

Liwiýada suw joşmasynda heläk bolanlaryň sany 3 müňden geçdi

Liwiýada ýurduň gündogarynda dörän “Deniel” tupanynyň getiren suw joşmasy sebäpli 3000-den gowrak adam heläk boldy diýip, hökümetiň saglyk ministri Osman Abdul Jelil habar berdi. Bu barada Anadolu habar berýär...

09.09.2023 16:15
26974

Gonkonga 139 ýylyň içinde iň güýçli çabga geldi

Hytaýa güýçli çabga geldi. Gonkongda 140 ýyldan gowrak wagtyň içinde gelen iň güýçli çabga sebäpli 100-den gowrak adam şikes aldy we azyndan bir adam heläk boldy. Günorta Hytaý hem tebigy betbagtçylyga sezewar...