Pakistandaky suw joşmalary zerarly 1000-den gowrak adam aradan çykdy

  • 28.08.2022 23:42
  • 36325
Pakistandaky suw joşmalary zerarly 1000-den gowrak adam aradan çykdy

Pakistanda güýçli musson ýagyşlary zerarly iýun aýynyň ortalaryndan bäri bolup geçen suw joşmalarynyň weýrançylyklary netijesinde 1033 adam aradan çykdy, 33 million adam ejir çekdi. Bu barada RG habar berýär.

Habar berlişi ýaly, ýurduň häkimiýetleri tarapyndan şu onýyllygyň iň erbet gumanitar betbagtçylygy diýlip atlandyrylýan tebigy hadysa zerarly, tutuşlygyna, 33 million adam ejir çekdi, şolaryň 30 milliony bolsa öýsüz galdy. BMG-niň Ynsanperwer meseleleri utgaşdyrmak boýunça agentliginiň müdirligi täzelenen maglumaty ýaýradyp, musson ýagyşlarynyň Pakistanda 3 milliona golaý adamy gurşap alandygyny, tutuş ýurt boýunça şolaryň 184 müňüsiniň kömek lagerlerine göçürilendigini mälim etdi.
Ýurduň Premýer-ministri Şabhaz Şarif dowam edýän suw joşmalary zerarly kömek sorap, dünýä jemgyýetçiligine ýüz tutdy.


şu gün 17:59
54

Reýter: Pakistanda metjitde bolup geçen partlamada azyndan 28 adam aradan çykdy

Duşenbe güni Pakistanyň owgan serhedinden uzak bolmadyk Peşawar şäherinde metjitde bolup geçen partlamanyň netijesinde azyndan 28 adam aradan çykdy. Bu barada Reýter agentligi ýerli häkimiýetlere salgylanyp habar...

29.12.2022 07:47
22649

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26198

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27663

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...