Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýdaky uçar heläkçiligi zerarly Si Szinpine gynanç bildirdi

  • 23.03.2022 09:43
  • 26920
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýdaky uçar heläkçiligi zerarly Si Szinpine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň günorta sebitinde ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy hem-de bu betbagtçylygyň köp sanly adam pidalaryna getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.        

Ýeri gelende bellesek, dünýäniň habar beriş serişdeleri 21-nji martda «China Eastern Airlines» awiakompaniýasyna degişli bolan Boeing 737 ýolagçy uçarynyň Hytaýyň Guansi-Çžuan awtonom sebitinde heläkçilige uçrandygy baradaky maglumaty ýaýratdy. Uçar ýere gaçandan soňra, ol ýerdäki tokaýda ýangyn başlady. Uçarda ekipažyň 9 agzasy hem-de ýolagçylaryň 123-si bardy. Hytaýyň degişli gulluklary uçaryň heläk bolan ýerinde entek olaryň hiç birini hem tapmaýandygyny habar berýärler.

Çaklamalara görä, uçaryň hereketlendirijisinde näsazlyk ýüze çykyp, uçarmanlar howa gämisini dolandyryp bilmändirler. 


07.02.2023 01:10
33897

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine ýer titreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al Asada ýurduň demirgazyk...

02.02.2023 09:15
39278

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurduň Peşewar şäherindäki metjitde bolup geçen, köp sanly adam...

01.12.2022 09:13
15394

Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi. «Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly...

23.11.2022 08:52
29501

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...