Beýik Britaniýanyň şa aýaly aradan çykdy

  • 08.09.2022 23:46
  • 38499
Beýik Britaniýanyň şa aýaly aradan çykdy

Beýik Britaniýanyň şa aýaly Ýelizaweta II Şotlandiýadaky Balmoral galasynda 96 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Bukingem köşgi tarapyndan penşenbe güni ýaýradylan habarda aýdylýar diýip, TASS belleýär.

“Şa aýaly şu gün gündiz Balmoralda rahat ýagdaýda aradan çykdy. Şa we şa aýaly-konsort bu gije Balmoralda galyp, ertir Londona dolanar” – diýlip, habarda bellenilýär.


10.09.2022 00:05
26386

Serdar Berdimuhamedow Liz Trassa gynanç hatyny iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Premýer-ministri hanym Liz Trassa Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

09.09.2022 23:59
20608

Serdar Berdimuhamedow Patyşa Karl III ejesi Ýelizaweta II aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň  Birleşen Patyşalygynyň Şa zenany...

16.09.2021 08:34
24142

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Premýer-ministrine gynanç hatyny ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Premýer-ministri Boris Jonsona ejesi — hanym Şarlotta Jonson Walyň biwagt aradan çykmagy...

06.07.2021 18:55
6668

Beýik Britaniýa koronawirus bilen bagly ähli çäklendirmeleri ýatyrýar

Beýik Britaniýada howpsuz aralygy saklamakdan başlap, örtüklere çenli koronawirus bilen bagly ähli çäklendirmeler doly aýrylar. Ýurduň Hökümetiniň meýilleşdirişi ýaly, ol 19-njy iýuldan başlanar. Bu barada Euronews habar...