Serdar Berdimuhamedow Liz Trassa gynanç hatyny iberdi

  • 10.09.2022 00:05
  • 27192
Serdar Berdimuhamedow Liz Trassa gynanç hatyny iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Premýer-ministri hanym Liz Trassa Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Şa zenany Ýelizaweta II aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi.

“Şa zenany Ýelizaweta II ömür ýoly, bitiren asylly işleri hem-de galdyran gymmatly mirasy häzirki we geljekki nesilleriň hakydasynda ebedi galar” diýlip, gynanç hatynda bellenilýär.


09.09.2023 18:37
46738

Türkmenistanyň Prezidenti Marokkanyň Patyşasyna güýçli ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Marokkanyň Patyşasy Mohammed VI-ä Marokko Patyşalygynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, uly weýrançylyklara getiren güýçli ýertitremesi zerarly çuňňur...

29.08.2023 13:14
44712

Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurtda bolup geçen köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de weýrançylyklara getiren tebigy betbagtçylyk zerarly gynanç...

15.08.2023 23:59
75181

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Prezidenti W.Putine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Mahaçkala...

15.08.2023 23:51
28812

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidentine gynanjyny bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola onuň kakasy Ýun...