Günorta-Afrika Respublikasynda suw joşgunynyň pidalarynyň sany 443-e ýetdi

  • 17.04.2022 21:32
  • 14955
Günorta-Afrika Respublikasynda suw joşgunynyň pidalarynyň sany 443-e ýetdi

Günorta-Afrika Respublikasynyň (GAR) günorta-gündogarynda ýerleşen Kwazulu-Natal welaýatynda weýrançylykly suw joşguny netijesinde heläk bolanlaryň sany 443 adama ýetdi diýip, Kwazulu-Natalyň Hökümetiniň ýolbaşçysy Sihle Zikalala ýekşenbe güni habar berdi.

«Häzirki wagta çenli pidalaryň sany 443-e ýetdi, 63 adam dereksiz ýiten hasaplanylýar» diýip, ol brifingiň dowamynda belledi. Ony ýerli eNCA  teleýaýlymy görkezdi.

Günorta Afrikanyň polisiýasy, harby gullukçylary we halas ediji-meýletinçiler olary gözlemegini dowam edýärler.  

Suw joşguny netijesinde Kwazulu-Natal welaýatynda 4 müň töwerek administratiw binalar we jaýlar ýumruldy. 13,5 müňden gowrak öýe zyýan ýetirdi. Şu hepdäniň içinde Günorta Afrikanyň Kwazulu-Natal welaýatynyň käbir böleklerinde 48 sagadyň dowamynda 450 mm-denem köp ygal düşdi, bu Durbanda kadaly ýagdaýda ýyllyk düşmeli 1009 mm ygalyň takmynan ýarysy diýmekligi aňladýar.


şu gün 20:04
547

Pidalaryň sany artýar: Türkiýede we Siriýada ýer titremeleriniň pidalary barada maglumat (täzelendi)

Türkiýäniň günorta-gündogarynda Kahramanmaraş welaýatynda epi merkezi ýerleşen ýer titremäniň pidalarynyň sany 1498 ýetdi, 8,5 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Hökümetinde Adatdan...

şu gün 13:00
22051

Türkiýede 7,4 magnitudaly güýçli ýer titreme boldy. 284 adam aradan çykdy

6-njy fewralda Türkiýäniň günorta-gündogarynda 7,4 magnitudaly ýer titreme bolup geçdi. Güýli ýer titremäniň netijesinde duşenbe güni aradan çykanlaryň sany 284 adama ýetdi. Bu barada Türkiýäniň wise-prezidenti...

29.12.2022 07:47
22930

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26573

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...