3296

Volkswagen Polo sedanynyň täze görnüşini hödürledi

IXBT-iň habar bermegine görä, Volkswagen Günorta Afrikada Polo sedanynyň turbo görnüşli hereketlendirijili we baý enjamly täze görnüşini çykardy. Täze modifikasiýa 178 N•m aýlaw pursadyny berýän 116 at güýji bolan...

3517

Kot-d'Iwuar we Nigeriýa Afrikanyň Kubogynyň finalyna çykdy

Kot-d'Iwuaryň milli futbol ýygyndysy Afrika milletleriniň kubogynyň ýarym finalynda Kongo DR-nyň milli toparyny utdy. Duşuşyk 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly Sebastýan Aller geçirdi. 11-nji fewralda geçiriljek...

6723

Günorta Afrika Respublikasynyň ilaty 62 milliondan geçdi

Günorta Afrika Respublikasynyň ilaty 62 027 503-e ýetdi. Muny Günorta Afrikanyň baş statistikaçysy Risenga Maluleke 2022-nji ýyldaky ilat ýazuwynyň netijeleri bilen ýurduň prezidenti Siril Ramaposa hasabat bermek bilen yglan...

5195

GAR kosmosa iki zenan astronawty iberer

Günorta Afrika Respublikasynyň (GAR) Milli kosmos agentliginiň ýerine ýetiriji direktory Humbulani Mudau GAR-yň iki zenan astronawtyň kosmosa uçuşyny guramagy we olary Halkara kosmos stansivasyna ibermegi meýilleşdirýändigini...

8531

El hereketi dili Günorta Afrikada resmi dil boldy

Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti Siril Ramaposa çarşenbe güni Günorta Afrikanyň el hereketi diline Günorta Afrikada resmi derejäni berýän kanuna gol çekdi. Dabara SABC ýerli media topary tarapyndan göni...

12477

Volkswagen täze Polo Sedan bilen tanyşdyrdy

Volkswagen kompaniýasy ýeňil Polo Sedan awtoulagynyň täze modeli bilen tanyşdyrdy. Awtoulag Günorta Afrika Respublikasyna niýetlenýär we bu ýurda Hindistandan eksport edilýär. Bu baradaky habar kompaniýanyň günorta...

  • «
  • »