Drikus dýu Plessi UFC-niň orta agram derejesindäki ýeňijisi boldy

  • 23.01.2024 13:38
  • 16031
Drikus dýu Plessi UFC-niň orta agram derejesindäki ýeňijisi boldy

Günorta Afrikanyň garyşyk söweş sungatynyň (MMA) söweşijisi Drikus dýu Plessi Absolýut söweşijiler çempionatynyň (UFC) orta agram derejedäki çempiony adyny almak ugrundaky göreşde amerikaly Şon Striklendi ýeňdi. UFC 297 ýaryşy Torontoda geçirildi diýip, TASS habar berýär.

Dýu Plessi eminleriň bölünen karary bilen garşydaşyny ýeňdi we UFC-niň çempionlygyny alan ilkinji günorta afrikaly boldy.
Striklend 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda gazanan çempionlyk adyny ilkinji gezek gorap, täze zelandiýaly Israel Adesanýany eminleriň biragyzdan gelen karary bilen ýeňdi.
Striklend 32 ýaşynda, indi MMA-da onuň 28 ýeňşi we 6 ýeňlişi bar. 30 ýaşly Dýu Plessiniň hasabynda bolsa 21 ýeňiş we 2 ýeňliş bar.


19.02.2024 23:13
9434

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...

19.02.2024 08:37
19402

Topuriýa Wolkanowskini nokaut bilen ýeňip, UFC-niň ýarym ýeňil agram derejesindäki çempiony adyna eýe boldy

Asly gruzin ispan söweşijisi Iliýa Topuriýa Anahaým (Kaliforniýa, ABŞ) şäherinde geçirilen UFC 298 ýaryşynyň esasy söweşinde awstraliýaly Aleksandr Wolkanowskini ýeňdi. Söweş ikinji tapgyrda nokaut bilen tamamlandy...

11.02.2024 12:30
2001

GAR-yň milli ýygyndysy Kongo DR-ny utup, Afrikanyň Kubogynda üçünji ýeri eýeledi

GAR-yň milli ýygyndysy Afrika milletleriniň kubogynda üçünji ýer ugrundaky oýunda Kongo DR-nyň toparyny utdy. Duşuşyk Kot-d'Iwuaryň Abijan şäherindäki "Feliks Hopýe-Boini" stadionynda geçirildi. Oýun Aşgabat wagty...

09.02.2024 06:55
23949

Moskwada geçjek MMA ýaryşynda türkmen türgeniniň garşydaşy beli boldy

Moskwada geçiriljek Fight Nights Global ýaryşynda garyşyk söweşiň (MMA) russiýaly wekili Artýom Atakulow bilen türkmen türgeni Abdulla Babaýew duşuşar. Bu barada TmCars-a Gala Sports Management-iň wekili Ilaman...