27914

Konor Makgregor dördünji gezek kaka boldy

Garyşyk başa-baş söweşiň irlandiýaly söweşijisi Konor Makgregor dördünji gezek kaka boldy. Ol bu barada sosial ulgamlarda habar berdi we täze doglan çagasy hem gelni bilen ilkinji suratlary paýlaşdy. “Ýene bir...

4666

UFC barabar bäsdeş: PFL ligasy Bellator-y satyn aldy

Amerikan MMA promouşeni Bellator meşhur PFL ligasyna goşulandygyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada smotrim.ru habar berýär. Şol bir wagtyň özünde, Bellator brendi hereket etmegini dowam eder, ýöne PFL-iň ýolbaşçylygynyň...

29227

Konor Makgregor oktagona haçan dolanyp biljekdigini aýtdy

Iki agram kategoriýasynda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) aprel aýynda söweşip biljekdigini aýtdy. Şol aý UFC 300 ýaryşy geçiriler. Bu barada sport-express.ru belleýär. “Men aprel aýynda dolanyp gelmek...

10360

UFC-niň Jons – Mioçiç titul söweşi ýatyryldy

UFC 295 ýaryşynyň agyr agramda promouşeniň häzirki çempiony Jon Jons bilen Stipe Mioçiçiň arasyndaky esasy söweşi ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Deýna Uaýt aýtdy diýip, vesti.ru belleýär. Söweş 11-nji noýabra...

32954

Ronaldu Ngannuwa 100 müň ýewrolyk sagat sowgat berdi

«Al-Nasryň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň öňki eýesi, garyşyk söweş sungatynyň fransuz-kamerun söweşijisi Frensis Ngannuwa, WBC-niň agyr agram derejesindäki...

37182

Habib MMA bilen baglanyşykly ähli zady taşlandygyny aýtdy

UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedow MMA bilen baglanyşykly ähli zady taşlandygyny aýtdy. «Kararymy doganlarymyň, dostlarymyň we türgen ýoldaşlarymyň kabul edişi ýaly kabul etmegiňizi haýyş edýärin. Toparymyzyň...

28185

UFC 294-de Çimaýew eminleriň karary bilen Usmany ýeňdi

Abu-Dabide geçirilen UFC 294 ýaryşynyň esasy tutluşyklarynyň birinde orta agram derejesinde (84 kg çenli) Hamzat Çimaýew Kamaru Usman bilen tutluşdy. Eminleriň aglabasynyň karary bilen Hamzat Çimaýew ýeňiş gazandy...

15599

Kamaru Usman UFC 294-de Hamzat Çimaýew bilen söweşer

UFC-niň agyr agram derejesi boýunça öňki çempiony, (84 kg çenli) nigeriýaly Kamaru Usman (20-3) 21-22-nji oktýabr gijesinde Abu Dabide (BAE) geçiriljek UFC 294 ýaryşynda Hamzat Çimaewiň (12-0) garşydaşy bolar....

18009

UFC 296 ýaryşynda Toni Fergýusonyň garşydaşy belli boldy

UFC-niň prezidenti Deýna Uaýt “Twitter” sahypasynda 16-njy dekabrda geçiriljek UFC 296 ýaryşynda amerikaly Toni Fergýuson bilen britaniýaly Peddi Pimblettiň arasynda söweş boljakdygyny habar berdi. Bu barada championat...

13229

UFC 296 ýaryşynyň esasy söweşi belli boldy

UFC-niň prezidenti Deýna Uaýt 16-njy dekabrda ABŞ-da geçiriljek UFC ýaryşynyň esasy söweşine gatnaşyjylaryň atlaryny resmi taýdan yglan etdi. Las-Wegasda geçiriljek UFC 296 ýaryşynda çempion Leon Edwards bilen...

32811

Ýemelýanenko, Taýson we Aly UFC 5 oýnunda peýda bolarlar

Garyşyk söweş sungatynyň (MMA) russiýaly söweşijisi Fýodor Ýemelýanenkonyň gahrymany EA Sports kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen UFC 5 oýnunda peýda bolar. Bu barada TASS habar berdi. Ýemelýanenkodan başga...

27340

Makgregor dekabrda Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi

Garyşyk söweş sungaty (MMA) boýunça irlandiýaly söweşiji Konor Makgregor 2023-nji ýylyň dekabrynda amerikaly Maýkl Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi. Bu barada türgen «X» (öňki Twitter) sosial ulgamyndaky...

14366

Porýe Getji bilen üçünji söweşe taýýardygyny aýtdy

UFC-niň ýeňil agramda amerikaly söweşijisi Dastin Porýe 2023-nji ýylyň 30-njy iýulynda Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçirilen UFC 291-de bolan söweşde ýeňşini bellän Jastin Getji bilen üçünji söweşi geçirmek mümkinçiligi...

34132

Makgregor özüniň üç tutluşygy barada habar berdi

Iki agram derejesinde Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) öňki çempiony Konor Makgregor dekabr aýynda Maýkl Çendler bilen söweşjekdigini habar berdi. «Maýkl Çendler bilen indiki tutluşyk dekabr aýynda geçiriler...

25014

Ilon Mask Sukerberg bilen söweşiň geçiriljek ýerini aýtdy

Amerikaly işewür Ilon Mask sosial ulgamlardaky sahypasynda milliarder Mark Sukerberg bilen söweşiniň Italiýada geçiriljekdigini aýtdy. Muny gazeta.ru ýetirýär. “Söweş meniň gaznam we Sukerbergiň gaznasy tarapyndan...