11211

Žoze Aldo UFC-niň Şöhratlar zalyna girdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýarym ýeňil agramda öňki çempiony braziliýaly Žoze Aldo amerikan promouşeniniň Şöhratlar zalyna girizildi. Bu barada Rio-de-Žaneýroda geçirilen UFC 283 turnirinde yglan edildi...

14684

Jamahal Hill ýarym agyr agramda UFC-niň çempiony boldy

Amerikaly Jamahal Hill ýarym agyr agramda Absolýut söweş çempionatynyň  (UFC) çempiony ugrundaky ýaryşda braziliýaly Glower Teýşeýrany ýeňdi. Ýaryşlar yekşenbe güni Braziliýada geçirildi. Hill eminleriň biragyzdan...

44927

Habib Nurmagomedow MMA-dan gitdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýeňil agramda öňki çempiony Habib Nurmagomedow garyşyk başa-baş söweş sungaty (MMA) pudagyndan gitdi. Bu barada Nurmagomedowa ýakyn üç çeşme TASS habarlar agentligine habar berdi...

9976

Bloger Jeýk Pol MMA-da çykyş eder

Amerikaly wideobloger Jeýk Pol Professional Fighters League (PFL) guramasy bilen şertnama baglaşdy we garyşyk başa-baş söweşde (MMA) çykyş eder. Bu barada ol özüniň YouTube kanalynda habar berdi. "Men dünýäniň...

12895

Çimaew UFC-niň indiki söweşini orta agramda geçirip biler

Söweşiji Hamzat Çimaýew Absolýut söweş çempionatynda (UFC) indiki göreşini orta agram derejesinde geçirip biler. Bu barada penşenbe güni türgeniň toparyndakylar TASS agentligine habar berdiler. "Hamzat indiki göreşini orta...

22214

UFC 2022-nji ýylyň iň gowy tutluşygyny saýlady

Iýun aýynda Singapurda UFC 275-iň turnirinde çehiýaly türgen Irži Prohazka bilen braziliýaly türgen Glower Teýşeýranyň arasynda geçirilen ýarym agyr agram derejesi ugrundaky göreş 2022-nji ýylyň iň gowy tutluşygy...

16533

Pereýra Adesanýany nokaut edip, UFC-niň täze çempiony boldy

Garyşyk stiliň braziliýaly pälwany Aleks Pereýra orta agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempionlyk guşagyny almak ugrundaky tutluşykda täze zelandiýaly Israel Adesanýadan üstün çykdy diýip, Interfaks habar...

13213

Hamzat Çimaýew diwiziony we garşydaşyny saýlady

UFC-niň prezidenti Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň haýsy diwizionda çykyş etjekdigini öz islegine görä saýlap bilýändigini aýdandan soň, çeçen söweşijisi ýoluny ýarym orta agramda dowam etdirmäge taýýardygyny we özüniň...

28760

Konor Makgregor täze söweş stilini görkezdi

Iki agram kategoriýasynda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor garyşyk başa-baş söweş sungatynyň ähli ugurlarynda, şol sanda parterde howply bolmaga mümkinçilik berjek täze söweş stilini işländigini nygtaýar....

14334

Umar Nurmagomedow UFC bilen täze şertnama baglaşdy

Garyşyk stiliň russiýaly söweşijisi Umar Nurmagomedow Absolýut söweş çempionaty (UFC) bilen täze şertnama baglaşdy. Bu barada türgen sosial ulgamlarda habar berdi diýip, sport-interfax.ru belleýär. Şertnama UFC...

15429

Toni Fergýuson indiki söweşini Li Jinliang bilen geçirer

Ýeňil agramda UFC-niň öňki wagtlaýyn çempiony Toni Fergýuson indiki söweşini ýarym orta agram kategoriýasynda geçirer, onuň garşydaşy bolsa diwizionyň 14-nji belgisi Li Jinliang bolar diýip, fighttime.ru belleýär...

29093

Habib bedeniňi sagdyn saklamak boýunça maslahatlaryny berdi

UFC-niň ýeňil agramdaky (70 kg çenli) öňki çempiony we «Şöhrat zalynyň» agzasy Habib Nurmagomedow öz sosial torlarynda bedeniňi fiziki taýdan işjeň saklamak üçin zerur maşklaryň sanawyny paýlaşyp, täze post goýdy...

28460

Habib resmi taýdan UFC-niň Şöhrat zalyna girdi

Garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Habib Nurmagomedow Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) Şöhrat zalyna girizildi. Bu barada guramanyň sosial ulgamlarynda habar berilýär diýip, gazeta.ru belleýär. Dabara...

26195

UFC-niň ýarym agyr agramynyň çempiony täzelendi

Çehiýaly Irji Prohazka Singapurda geçirilen ýaryşda UFC-niň ýarym agyr agram derejesinde çempiony braziliýaly Glower Teýşeýradan üstün çykdy. Tutluşyk bäşinji raundda Prohazkanyň demikdiriji emel ulanmagy bilen...