11586

Toni Fergýusonyň indiki söweşi resmi taýdan yglan edildi

Ýeňil diwizionda UFC-niň öňki wagtlaýyn çempiony Toni Fergýuson indiki söweşini amerikaly Maýkl Kýeza garşy geçirer. Söweş 3-nji awgustda Abu-Dabidäki (BAE) UFC Fight Night ýaryşynda bolar. Bu barada Dana Uaýt...

8482

Jon Jons indiki söweşiniň senesini aýtdy

Agyr agramda UFC-niň häzirki çempiony Jon Jons 9-njy noýabrda Nýu-Ýorkdaky “Medison Skwer Garden” arenasynda geçiriljek UFC 308 ýaryşynda oktagona gaýdyp geler. Bu barada söweşiji öz sosial ulgamlarynda habar berdi...

15358

UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

14-nji aprelde Paradaýs (ABŞ) şäherindäki “Ti-Mobaýl Arenada” UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşy geçirildi. TmCars täsirli nokautlar, demikdiriji usullar we garaşylmadyk netijeler bilen garyşyk başa-baş söweş...

21555

Pereýra titul söweşinde Hilli nokauta gidirdi

Braziliýaly Aleks Pereýra amerikaly Jamal Hilli birinji raundda nokauta gidirip, ýarym agyr agramda UFC-niň çempiony titulyny saklady. Söweş Paradaýs şäherinde geçirilen ýubileý UFC 300 ýaryşynda agşamyň esasy...

33428

Konor Makgregor duşuşmak isleýän üç söweşijisini aýtdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň irlandiýaly söweşijisi we ýarym ýeňil hem ýeňil diwizionlarda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor söweşmek isleýän üç garşydaşynyň adyny aýtdy. Bu barada championat.com belleýär...

10772

Islam Mahaçew şu ýyl azyndan iki söweş geçirer

UFC-niň ýeňil agramda häzirki çempiony Islam Mahaçew şu ýylyň ahyryna çenli azyndan iki söweş geçirer. Bu barada The Schmo bilen söhbetdeşlikde söweşijiniň menejeri Ali Abdelaziz aýtdy diýip, fighttime.ru habar...

6964

UFC geçen ýyl rekord mukdarda girdeji gazandy

UFC bilen WWE promouşenlerini birleşdirýän TKO Group Holdings kompaniýasynyň maliýe hasabatyna görä, kompaniýanyň geçen ýyl garyşyk başa-baş söweş işinden gazanan girdejisi 1,3 mlrd dollara barabar boldy, bu bolsa...

14918

Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek...

12152

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...

11991

Ngannu bilen Joşuanyň arasyndaky söweşiň senesi belli boldy

Agyr agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) öňki çempiony fransiýaly Frensis Ngannu bilen boks boýunça öňki dünýä çempiony britaniýaly agyr agramly söweşiji Entoni Joşuanyň arasyndaky söweş 8-nji martda Er...

22779

Islam Mahaçew UFC-de indiki söweşiniň senesini mälim etdi

Ýeňil agram derejesinde UFC-niň russiýaly çempiony Islam Mahaçew «X» sosial ulgamynda 8-nji iýunda geçiriljek indiki söweşinde amerikaly Jastin Getji bilen duşuşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Şeýle hem Mahaçew...