Eýranda suw joşmasynyň pidalarynyň sany 61 adama ýetdi

  • 31.07.2022 17:59
  • 34327
Eýranda suw joşmasynyň pidalarynyň sany 61 adama ýetdi

Eýranda suw joşmalary netijesinde soňky hepdäniň dowamynda azyndan 61 adam aradan çykdy. Bu barada şenbe güni Eýranyň Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetiniň adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň ýolbaşçysy Mehdi Walipur habar berdi.

"Ýurtda mordad aýynyň başyndan bäri (eýran senenamasy boýunça 23-nji iýulda başlandy) bolup geçen suw joşmasy netijesinde aradan çykanlaryň sany 61-e ýetdi" diýip onuň sözlerini ISNA agentligi getirýär. Şeýle hem ol häzirki wagtda 32 adamyň dereksiz ýiten hasaplanýandygyny habar berdi.

Eýranyň 31 welaýatynyň 18-sini tebigy betbagtçylyk gurşap aldy. Bahtiariýa, Isfahan, Ýezd, Lurestan, Mazanderan, Tähran we Çeharmehal tebigy betbagtçylykdan has ejir çekdi. 


şu gün 20:04
547

Pidalaryň sany artýar: Türkiýede we Siriýada ýer titremeleriniň pidalary barada maglumat (täzelendi)

Türkiýäniň günorta-gündogarynda Kahramanmaraş welaýatynda epi merkezi ýerleşen ýer titremäniň pidalarynyň sany 1498 ýetdi, 8,5 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Hökümetinde Adatdan...

şu gün 13:00
17261

Türkiýede 7,4 magnitudaly güýçli ýer titreme boldy. 284 adam aradan çykdy

6-njy fewralda Türkiýäniň günorta-gündogarynda 7,4 magnitudaly ýer titreme bolup geçdi. Güýli ýer titremäniň netijesinde duşenbe güni aradan çykanlaryň sany 284 adama ýetdi. Bu barada Türkiýäniň wise-prezidenti...

28.01.2023 17:47
48216

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen ýaragly hüjümi ýazgardy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi anna güni, 27-nji ýanwarda irden Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgaryp, Beýannama bilen çykyş...

29.12.2022 07:47
22877

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...