Owganystanda 900-den gowrak adam ýer titremesiniň pidasy boldy

  • 22.06.2022 17:53
  • 42975
Owganystanda 900-den gowrak adam ýer titremesiniň pidasy boldy

Geçen gije Owganystanyň günorta-gündogaryndaky Paktika welaýatynda bolup geçen ýer titremesi netijesinde 900-den gowrak adam pida boldy diýip, ýerli Tolo News teleýaýlymy tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça ministriň orunbasary Şarafuddin Muslimiň sözlerine salgylanyp habar berýär.

Şikes alanlaryň sany 610-a ýetýär.
Öň, ABŞ-nyň Geologiýa gullugynyň habar bermegine görä, Owganystanda 6,1 magnitudaly ýer titreme bolup geçdi.
Ýer titremäniň epi merkezi 96 müň ilatly Host şäherinden 44 kilometr günorta-günbatarda ýerleşýär. Onuň ojagy 51 kilometr çuňlukda ýerleşýär.

Owganystanyň Içeri işler ministrligi ýer titremeden ejir çeken ilata kömek bermeklerini sorap halkara guramalara ýüz tutdy.


29.12.2022 07:47
22681

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26226

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27705

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19085

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...