Ispaniýada adatdan daşary yssy howa sebäpli 9 müň gektar tokaý ýandy

  • 20.06.2022 17:05
  • 24013
Ispaniýada adatdan daşary yssy howa sebäpli 9 müň gektar tokaý ýandy

Ispaniýada tokaý ýangynlary Sýerra-de-la-Kulebro sebitiniň demirgazyk-günbatar böleginde tokaýyň tas 9 müň gektaryny ýok etdi. Bu barada “The Guardian-a” salgylanyp, ren.tv habar berýär.

Ýangynyň döremegine Ýewropadaky adatdan daşary yssy howa sebäp boldy. Neşiriň maglumatlaryna görä, çaklamalar tokaý ýangynlarynyň has uzaklara ýaýrap biljekdigi bilen alada döredýär.
Ýangyn sebäpli 200 töweregi adam öýlerini terk etmäge mejbur boldy, ýene 3 müň adam ýangynyň golaýdadygy sebäpli Ispaniýanyň merkezindäki tematiki seýilgähden ewakuasiýa edildi. Häzir ýangyn söndürijiler Kataloniýanyň tokaýlarynda-da ýangyn bilen göreşýärler.
Adatdan daşary yssy howa Fransiýada hem gözegçilik edilýär. Ýurduň käbir ýerlerinde sinoptikler howanyň temperaturasynyň 42 gradus we ondan ýokary boljakdygyny çaklaýarlar. Gyzyl Haç guramasy Tuluza şäherindäki öýsüzleriň arasynda süýji suwuň paýlanmagyny ýola goýdy. 
Öň, ýylyň dowamyndaky iň yssy gün Beýik Britaniýada hasaba alyndy. 17-nji iýunda termometr 30 gradusdan ýokary temperaturany hasaba aldy.
Ýatlap geçsek, geçen tomus tokaý ýangynlary Türkiýäni gurşap aldy. Netijede, 40-dan gowrak ilat nokady zyýan çekdi. Ýangyn Antalýa, Mugla, Adana, Mersine, Marmarise we beýleki käbir sebitlere ýaýrady. 


29.12.2022 07:47
22664

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26207

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27684

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19070

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...