Taýwanda 6,4 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi

  • 23.03.2022 09:59
  • 15883
Taýwanda 6,4 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi

Taýwanyň kenarynda 6,4 magnitudaly ýertitremesi bellige alyndy. Bu barada sişenbe güni Ýewropa-ortaýerdeňiz seýsmologiýa merkezi habar berdi.

Ýertitremäniň ojagy 10 km çuňlukda ýerleşdi. Tebigy hadysanyň epimerkezi Taýjun şäherinden (ilaty 1 mln-dan geçýär) 133 km günorta-gündogarda ýerleşýärdi.
ABŞ-nyň sunamileri duýdurmak boýunça Milli merkeziniň maglumatyna görä, sunami duýduryşy yglan edilmedi.
Reuters agentliginiň maglumarlaryna görä, yrgyldylar paýtagt şäher Taýbeýde hem duýuldy.


29.12.2022 07:47
22681

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26222

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27702

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19085

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...