Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna çuňňur gynanjyny beýan etdi

  • 28.08.2022 23:49
  • 32072
Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna çuňňur gynanjyny beýan etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurtda ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, uly möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan çuňňur gynanjyny, medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Soňky maglumatlara görä, Pakistanda güýçli ýagyşlar zerarly iýun aýynyň ortalaryndan bäri dowam eden suw joşmalarynyň weýrançylyklary netijesinde, 1 müňden gowrak adam aradan çykdy. Ýurduň häkimiýetleri tarapyndan şu onýyllygyň iň erbet gumanitar betbagtçylygy diýlip atlandyrylýan tebigy hadysa zerarly, tutuşlygyna, 33 million adam ejir çekdi, şolaryň 30 milliony bolsa öýsüz galdy. 


07.02.2023 09:05
55122

Raşid Meredow türk kärdeşine gynanç bildirdi. Ýer titremäniň pidalarynyň sany 3 müňe golaýlady

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren güýçli ýer titreme zerarly Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlýut Çawuşogla gynanç hem medet beriji sözlerini...

07.02.2023 01:22
46143

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýedäki we Siriýadaky ýer titremeleriniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň...

07.02.2023 01:10
33722

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine ýer titreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al Asada ýurduň demirgazyk...

06.02.2023 20:04
63029

Pidalaryň sany artýar: Türkiýede we Siriýada ýer titremeleriniň pidalary barada maglumat (täzelendi)

Türkiýäniň günorta-gündogarynda Kahramanmaraş welaýatynda epi merkezi ýerleşen ýer titremäniň pidalarynyň sany 1498 ýetdi, 8,5 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Hökümetinde Adatdan...