Serdar Berdimuhamedow Ýerewanyň söwda merkezindäki partlama zerarly gynanç bildirdi

  • 19.08.2022 07:36
  • 28866
Serdar Berdimuhamedow Ýerewanyň söwda merkezindäki partlama zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Waagn Haçaturýana we Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýana Ýerewan şäherindäki “Surmalu” söwda merkezinde bolup geçen partlamanyň adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getirendigi zerarly çuňňur gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan, şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy.


09.09.2023 18:37
46963

Türkmenistanyň Prezidenti Marokkanyň Patyşasyna güýçli ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Marokkanyň Patyşasy Mohammed VI-ä Marokko Patyşalygynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, uly weýrançylyklara getiren güýçli ýertitremesi zerarly çuňňur...

29.08.2023 13:14
44825

Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurtda bolup geçen köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de weýrançylyklara getiren tebigy betbagtçylyk zerarly gynanç...

15.08.2023 23:59
75257

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Prezidenti W.Putine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Mahaçkala...

15.08.2023 23:51
28845

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidentine gynanjyny bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola onuň kakasy Ýun...