6982

Ermenistanyň täze prezidenti wezipesine girişdi

Ermenistanyň bäşinji prezidenti Waagn Haçaturýan Halk ýygnagynyň ýörite mejlisiniň dowamynda kasam kabul etdi we wezipesine girişdi. Bu barada TASS habar berýär. Dessuryň gidişinde döwletiň täze baştutany elini...

9811

Ermenistanda täze Prezident saýlanyldy

Ermenistanyň Parlamenti saýlawlaryň ikinji tapgyrynda ýokary tehnologiýalar senagaty ministri Waagn Haçatarýany respublikanyň prezidenti wezipesine saýlady diýip, TASS habar berýär. Ol bu wezipä ýeke-täk dalaşgärdi...

5866

Şu gün Ermenistanyň Mejlisi täze prezidenti saýlar

Mejlisiň çarşenbe güni boljak maslahatynyň gün tertibine Ermenistanyň täze prezidentini saýlamak meselesi goşuldy. TACC-yň maglumat berşine görä, Mejlisiň metbugat gullugy döwletiň täze baştutanynyň wezipesine...

10217

Berdimuhamedow iş sapary bilen Sankt-Peterburga bardy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli resmi däl duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň...

3360

Ermenistanyň täze ilçisi TDIM-de kabul edildi

14-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Harazýan bilen duşuşygy geçirildi. Ilçi özüniň ynanç...

14690

Ýerewanyň köçelerinde türkmen baýdagy parlaýar

Şu günler Ermenistanyň paýtagty Ýerewanyň merkezi köçelerinde ýerleşdirilen uly ekranlarda türkmen baýdagy parlaýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary şäheriň esasy şaýollarynyň ugrunda görkezilýän fleş-moby iki günlük synlap...

6218

Türkmen Lideri Armen Sarkisýany we Nikol Paşinýany gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Armen Sarkisýana we Ermenistan Respublikasynyň...

  • «
  • »