6884

Bitaraplyk — taryha ýaň salan aýratynlyk

11-nji dekabrda paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde her ýylyň 12-nji dekabrynda bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp, «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we...

2583

Türkmen Lideri YHG-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

11-nji dekabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Nozirini kabul etdi...

11101

12-nji dekabrdaky dynç güni 13-nji dekabra geçirildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öňüsyrasyndaky giňişleýin mejlisinde Halkara Bitaraplyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakyndaky resminama gol çekdi. «Watan» habarlar gepleşiginde...

  • «
  • »