10246

Türkmenistanyň Katardaky täze ilçisi bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Seýitmämmedow Myratgeldi Ballyýewiçi Türkmenistanyñ Katar Döwletindäki (Doha şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledi. Degişli Permana döwlet Baştutany...

6887

Serbiýanyň prezidenti Jonni Deppe medal gowşurdy

Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Wuçiç golliwud aktýory Jonni Deppe altyn medal gowşurdy. Bu baýrak jemgyýetçilik we medeni işlerde, hususan-da kino sungatynda we respublikany dünýä arenasynda tanatmakda bitiren...

3524

Belgradda boks boýunça Dünýä çempionaty badalga aldy

Serbiýanyň paýtagty Belgradda boks boýunça Dünýä çempionaty başlandy. Bu barada sportrg.ru habar berdi. Dünýä çempionaty Halkara boks birleşigi tarapyndan tassyklanan hem-de 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje...

2010

Nowak Jokowiç Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýandygyny tassyklady

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşar. Bu barada türgen özüniň Twitter sahypasynda habar berdi diýip, TASS belleýär. “Men Tokio gitmäge hyýallanýandygyma we Olimpiýa oýunlarynda...

  • «
  • »