Braziliýa futbol boýunça dünýä çempionatynda Serbiýadan üstün çykdy

  • 25.11.2022 08:46
  • 6659
Braziliýa futbol boýunça dünýä çempionatynda Serbiýadan üstün çykdy

Braziliýanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Katardaky Dünýä çempionaty — 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Serbiýadan üstün çykdy.

Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Braziliýanyň düzüminde Rişarlison dubl etdi (62-nji, 73-nji minutlar).
Braziliýa we Serbiýa G toparda çykyş edýär, şeýle hem bu toparda Kamerun bilen Şweýsariýa bar. Birinji tapgyrdan saoň, braziliýalylar bilen şweýsariýalylar 3 utuk bilen öňdeligi eýeleýär.
Ikinji tapgyrda 28-nji noýabrda Braziliýa — Şweýsariýa hem-de Serbiýa — Kamerun duşuşyklary geçiriler.


düýn 23:50
10298

Mbappe Parižde 250 adamlyk hoşlaşyk agşam naharyny gurnady. Çagyrylanlaryň içinde Makron hem bar

"PSŽ-niň" hüjümçisi Kilian Mbappe Parižiň merkezinde 250 adamlyk agşam naharyny gurnap, klub we şäher bilen hoşlaşdy. Çagyrylan myhmanlaryň arasynda Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron hem bardy, ýöne döwlet...

düýn 13:55
16771

Mbappe 520 müň ýewro berip Peläniň portretini aldy. Onuň başlangyç bahasy 5 müň ýewrody

Fransiýaly futbolçy Kilian Mbappe haýyr-sahawat auksionynda (bäsleşikli söwda) ady rowaýata öwrülen braziliýaly futbolçy Peläniň portretini satyn aldy. Ol kartina üçin 520 müň ýewro töledi diýip, RMC Sport habar...

düýn 12:21
6176

“Liwerpul” klubuň baş tälimçisi wezipesine Arne Sloty belledi

Angliýanyň “Liwerpul” futbol kluby niderlandiýaly hünärmen Arne Slotuň toparyň baş tälimçisi wezipesine bellenendigini resmi taýdan yglan etdi. 45 ýaşly tälimçi Angliýada işlemäge ygtyýarnama alandan soň, 2024...

20.05.2024 22:07
7800

FIFA tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek VAR-a ýüz tutmaga rugsat berer

FIFA-nyň Prezidenti Janni Infantino eminlere wideokömek ulgamyny (VAR) ulanmagyň düzgünlerine giriziljek üýtgeşmeler barada habar berdi. Üýtgeşmelere laýyklykda, tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek jedelli ýagdaýlary...