8863

Luis Suares Braziliýanyň «Gremio» klubuna geçdi

Urugwaýly hüjümçi Luis Suares resmi taýdan Braziliýanyň “Gremio” toparynyň oýunçysy boldy. Klub muny öz sahypasynda yglan etdi. Çempionatyň habaryna görä, taraplaryň arasyndaky şertnamanyň möhleti 2024-nji ýylyň...

39096

Futbol ýyldyzy Pele aradan çykdy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde futbol boýunça üç gezek dünýä çempiony Pele 83 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada onuň gyzy Kelli Nasimentu özüniň Instagram sahypasynda habar berdi. Muny TASS ýetirýär...

34377

Peläniň gyzy futbolçynyň ýagdaýy barada aýtdy

Braziliýanyň ýygyndysynyň düzüminde üç gezek dünýä çempiony bolan Peläniň gyzy Keli Kristina Nasimento meşhur futbolçynyň maşgalasynyň onuň aýaga galjakdygyna ynanmagy dowam edýändigini mälim etdi. Penşenbe güni...

18166

Zidan Braziliýanyň ýygyndysyna täze baş tälimçi bolup biler

Madridiň «Realynyň» öňki baş tälimçisi Zinedin Zidan Braziliýanyň ýygyndysyna ýolbaşçy bolmagy mümkin diýip, Ok Diario tassyklaýar. Bu ýere dalaş edýänleriň ýene biri Hosep Gwardiola, ol häzir «Mançester Sitiniň»...

21039

DÇ-2022: Braziliýa Günorta Koreýanyň uly hasap bilen utdy

Futbol boýunça 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň 1/8 tapgyrynda  Braziliýa Günorta Koreýadan üstün çykdy.  Dohada geçirilen duşuşyk 4:1 hasabynda tamamlandy. Braziliýadan Winisius Junior (7-nji minut), Neýmar...

13502

Pele sosial torlarda öz saglyk ýagdaýy hakynda gürrüň berdi

Ýer ýüzüniň janköýerleriň ählisi ynjalyp bilerler — ady rowata öwrülen braziliýaly futbolçy Peleniň ýagdaýy kanagatlanarly,  futbolyň şasy hassahana ýerleşmeginiň meýilnamalaýyn häsiýete eýedigini aýdyp, bu barada...

7806

Hemiltona “Braziliýanyň hormatly raýaty” ady berildi

«Formula-1-iň» ýedi gezek çempiony, «Mersedesiň» britaniýaly sürüjisi Lýuis Hemilton Braziliýanyň hormatly raýaty boldy. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, rsport.ria.ru belleýär. Ýagny, Hemilton...

15926

Täze iPhone 14 birbada birnäçe ýurtda öndüriler

Apple-iň esasy hyzmatdaşy bolan Foxconn kompaniýasynyň ýeke bir Hytaýda däl, eýsem, Braziliýada we Hindistanda hem iPhone öndürýän önümçilik bölümleri bar. Emma öň onuň täze model öndürýän esasy önümçilikleriniň...

12137

Braziliýada «omikronyň» täze görnüşi tapyldy

Braziliýada koronawirusyň «omikron» ştammynyň täze görnüşi ýüze çykaryldy. Bu barada Folha de Paulo gazeti ýazýar. Neşiriň berýän maglumatyna görä, ýarawsyz — San Paulu şäherinden üç ýaşly çaga. Agzalan görnüşiň...