30626

Argentina FIFA-nyň reýtinginde ikinji ýere çykdy

Argentinanyň ýygyndysy Katarda geçen dünýä çempionatynda gazanan ýeňşinden soň Halkara futbol federasiýasynyň reýtinginde ikinji ýere çykdylar, Braziliýanyň topary öňdeligi saklap galýar. Reýtingiň täzelenen wersiýasy...

31380

20-nji dekabr Argentinada iş güni däl diýlip yglan edildi

Argentinanyň Hökümeti 20-nji dekabry milli derejede iş güni däl diýip yglan etdi. Bu karar ilatyň Katarda dünýä çempionatynda ýeňiş gazanandan futbolçylarynyň ýurduna gaýdyp gelşini garşylap bilmekleri üçin edildi...

35182

Messi Argentinanyň ýygyndysyndaky karýerasyny tamamlamaz

Hüjümçi Lionel Messi Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatynyň finalynda Argentinanyň milli topary ýeňiş gazanandan soň milli ýygyndydaky karýerasyny tamamlamajakdygyny aýtdy.  Ýekşenbe güni Argentinanyň...

34527

Messi Argentina bilen dünýä çempiony boldy

Argentinanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda Dünýä çempionaty — 2022-niň altyn medalyny gazandylar. Dünýä çempionatynyň final duşuşygynda Argentina oýundan soňky 11 metrlik urgularda Fransiýadan üstün çykdy...

40742

Argentina – Fransiýa: finalyň wagty näçede, nirde görmeli

Dünýä çempionaty — 2022-de final duşuşygyna gatnaşjaklar belli boldy. Şu gün, 18-nji dekabrda aýgytlaýjy duşuşykda Argentina bilen Fransiýanyň milli ýygyndylary duşuşar. Duşuşyk Lusaildäki Milli stadionda geçip...

33911

Dünýä çempionaty-2022: ýarym final duşuşyklarynyň wagty

10-njy dekabrda Katarda futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/4 final tapgyry tamamlandy, netijede iki sany ýarym final jübütleri belli boldy. Eýýäm şu gün, 13-nji dekabrda ýarym final duşuşyklarynyň birinji geçirilýär...

17051

DÇ-2022: Argentina Niderlandlary ýeňip, ýarym finala çykdy

Çärýek final duşuşygynda Argentinanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary oýundan soňky 11 metrlik urgular boýunça Niderlandlardan üstün çykyp, Katarda dünýä çempionatynyň ýarym finalyna çykdylar. Lusailde geçen duşuşygyň...

17346

DÇ - 2022: Marokko. Arap dünýäsiniň taryhynda ilkinji gezek

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty garaşylmadyk netijeleri bilen haýran galdyrmagyny dowam edýär. Marokkanyň ýygyndy toparynyň Ispaniýanyň milli ýygyndysyndan üstün çykyp, çärýek final oýunlaryna...

14250

Marokko Ispaniýany dünýä çempionatyndan öýüne gaýtardy

Marokkonyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katardaky dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Ispaniýadan üstün çykdylar. Er-Raýanda geçen duşuşygyň esasy hem goşmaça wagty 0:0 bilen tamamlandy. 11 metrlik urgularda Marokko...

18596

Kataryň iň uly binasynda Peläniň gutulmagyny arzuw etdiler

Futbol boýunça üç gezek dünýä çempiony braziliýaly Pele üçin saglyk dileýän arzuw Kataryň beýikligi 300 metr bolan Aspire Tower binasyna çykaryldy. Bu barada TASS habar berýär. Binada “Pele, tizräk  aýag gal!”...