Dünýäniň birinji raketkasy Jokowiç fewraldan bäri birinji ýaryşynda utuldy

  • 13.04.2022 14:05
  • 3526
Dünýäniň birinji raketkasy Jokowiç fewraldan bäri birinji ýaryşynda utuldy

Dünýäniň birinji raketkasy, serbiýaly Nowak Jokowiç Monto-Karloda geçen «Masters» seriýasynyň turniriniň ikinji aýlawynda utuldy. Turniriň göni ikinji aýlawyndan başlan serbiýaly türgen ispaniýaly Alehandro Dawidowiç-Fokinaden 3;6, 7;6 (7;5), 1;6 hasap bilen utuldy. Dawidowiç-Fokina dünýä reýtinginde 46-njy ýerde durýar, Dawid Goffen (Belgiýa) — Daniel Ewans (Beýik Britaniýa)  oýnuň ýeňijisi onuň indiki bäsdeşi bolar.

Jokowiç bu möwsümde diňe ikinji turnire gatnaşdy. Soňky gezek ol korta 24-nji fewralda çykypdy, şonda Dubaýda geçen çärýek finalda 4;6, 6;7 (4;7) hasap bilen çeh Irži Wesýolydan ýeňlipdi.
Möwsümiň başynda serbiýaly türgen «Uly tuwalganyň» — Australian Open-niň birinji turnirini sypdyrypdy. Awstraliýanyň hökümeti kowide garşy çäreleriň düzgünlerini bozany üçin onuň wizasyny ýatyryp, ýurtdan deport edipdi. Ol Indian-Uellsde we Maýamide geçen «Masters» seriýasynyň mart turnirlerinde-de çykyş edip bilmändi.


28.11.2023 07:16
5230

Italiýanyň milli ýygyndysy soňky 47 ýylda ilkinji gezek Dewisiň Kubogynyň ýeňijisi boldy

Italiýanyň milli ýygyndysy tennis boýunça Dewisiň kubogynyň final oýnunda Awstraliýanyň toparyny utdy. Report agentliginiň habar berşi ýaly, ýaryş Ispaniýanyň Malaga şäherinde geçirildi. Birinji duşuşykda Matteo...

20.11.2023 22:13
2529

Jokowiç ATP-niň reýtinginiň birinji ornuny 400 hepde bäri eýelemek bilen rekord goýdy

Duşenbe güni ATP dünýäniň iň güýçli tennisçileriniň reýtingini täzeledi. Onda eýýäm 400 hepde bäri serbiýaly Nowak Jokowiç birinji orny eýeleýär. Jokowiç ýekşenbe güni ATP-niň Jemleýji ýaryşynyň ýeňijisi boldy...

20.11.2023 15:47
5646

Jokowiç rekord ýedinji gezek ATP-niň Jemleýji ýaryşynyň ýeňijisi boldy

Dünýä reýtinginiň lideri serbiýaly Nowak Jokowiç Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) Jemleýji ýaryşynyň final oýnunda italiýaly Ýannik Sinneri utdy. Report agentliginiň habar berşi ýaly, ýaryş Italiýanyň...

14.11.2023 15:19
3863

Jokowiç sekizinji gezek möwsümi dünýäniň birinji raketkasy hökmünde tamamlar

Professional Tennisçileriň Assosiasiýasynyň (ATP) Jemleýji ýaryşynyň toparlaýyn tapgyrynda serbiýaly Nowak Jokowiç daniýaly Holger Runeni utdy. Ýaryş Italiýanyň Turin şäherinde geçirildi. Duşuşyk Jokowiçiň peýdasyna...