4739

Gyrgyzystan 2023-nji ýylda GDA-da başlyklyk etmegi kabul etdi

2023-nji ýylda GDA başlyklyk etmek Gazagystandan Gyrgyzystana geçdi diýip, TASS habar berýär . Respublikanyň Prezidenti Sadyr Žaparow Arkalaşygyň başlygy hökmünde öz ýurdunyň GDA agza ýurtlaryň arasynda goňşuçylyk...

4466

Gyrgyzystanda sanly resminamalara geçip başlanar

Gyrgyzystanlylar üçin pasport, sürüjilik şahadatnamasy, awtoulag serişdesini hasaba alyş şahadatnamasy (tehpasport) ýaly resminamalar indi “Tunduk” döwlet hyzmatlary mobil goşundysynda elýeterli bolar. Bu barada...

7552

Türki Döwletleriň Guramasyna täze Baş sekretar saýlandy

Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) agza döwletleriniň Baştutanlarynyň karary bilen Gyrgyzystanyň wekili Kubanyçbek Omuraliýew TDG Baş sekretar wezipesine saýlandy. Degişli karar şu gün Samarkantda geçirilýän Türki...

7863

Gazagystan GDA-da başlyklygy Gyrgyzystana geçirdi

Gazagystan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklygy resmi taýdan Gyrgyzystana geçirdi. Premýer-ministr Alihan Smailow Astanadaky GDA döwletleriniň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde 2022-nji ýylda...

4053

2023-nji ýylda GDA-da Gyrgyzystan başlyklyk eder

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeklik 2023-nji ýylda Gyrgyzystana geçiriler diýip, GDA-nyň ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew habar berdi. "GDA-da başlyklyk etmek hakynda meselä garaldy. Wekiliýetleriň...

17045

Nýu-Ýorkda «С5+1» formatyndaky duşuşyk geçirildi

22-nji sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 77-nji sessiýasynyň dowamynda ABŞ-nyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrleri we wekilleri sebitleýin...