20670

Toyota täze Innova 2023 kross-weni bilen tanyşdyrdy

Toyota kompaniýasy Hindistanyň we Indoneziýanyň bazarlaryna niýetlenen Kijang Innova miniweni äşgär etdi. Modeli prinsipial esasda täze platforma geçirdiler, güýç agregatynyň ýerleşişini we priwodyň tipini üýtgetdiler...

4757

Bali adasy daşary ýurtly syýahatçylar üçin doly açylar

Bali dynç alyş adasy 4-nji fewraldan başlap ähli syýahatçylar üçin ýuwaş-ýuwaşdan açylar. Bu barada Indoneziýanyň Deňiz işleri we maýa goýumlar boýunça ministri Luhut Panjaýtan aýtdy diýip, TheJakartaPost-a salgylanyp...

2504

Indoneziýa ilkinji gezek Ýigrimiligiň toparynda başlyk boldy

Indoneziýa taryhynda ilkinji gezek Ýigrimiligiň toparynda (G20) başlyklygy resmi taýdan öz üstüne aldy we pandemiýadan soň ykdysady dikelişe, energiýa geçişine we sanly üýtgeşmelere üns bermäge wada berdi. Prezident...

17713

Indoneziýada «Altyn ada» ýüze çykaryldy

Arheologlar Indoneziýadaky Palembang şäheriniň golaýynda Musi derýasynyň düýbünden köp sanly altyndan ýasalan esbaplary tapdylar. Bu barada Live Science-e salgylanyp, vokrugsveta.ru habar berdi. Derýanyň düýbünden...

11834

Indoneziýada plastik galyndylardan täsin muzeý döredildi

Ýakynda Indoneziýanyň Gresik şäherinde plastik galyndylardan döredilen täze üýtgeşik muzeý açyldy. Bu barada Reýter agentligine salgylanyp, TJ neşiri habar berdi. Täsin muzeýde suw howdanlarynda we kenarýakalarda...

  • «
  • »