Indoneziýanyň goranmak ministri Prabowo Subianto ýurduň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

  • 21.03.2024 22:26
  • 13630
Indoneziýanyň goranmak ministri Prabowo Subianto ýurduň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Indoneziýanyň goranmak ministri Prabowo Subianto ýurduň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Bu barada RIA Nowosti Indoneziýanyň Merkezi saýlaw toparynyň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär.

Prabowo Subianto Indoneziýanyň 38 welaýatynyň 36-synda we daşary ýurtlarda ýeňiş gazandy. Iki welaýatda, Açehde we Günbatar Sumatrada onuň bäsdeşi Anis Baswedan has köp ses aldy.
Indoneziýada Prezident saýlawlary 14-nji fewralda başlandy, oňa üç dalaşgär wise-prezidentlige dalaşgärler bilen bilelikde bäsleşdiler. Ýeňijiniň bäsdeşleri Ganžar Pranowo we Anis Baswedan ýeňilendigini boýun almadylar we saýlawyň netijelerine garşy çykmak isleýärler. Prezidentiň kasam kabul ediş dabarasy 20-nji oktýabrda bolar.


17.06.2024 17:49
13296

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

17.06.2024 11:46
5864

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...

15.06.2024 15:40
2705

Siril Ramafosa GAR-yň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Siril Ramafosa GAR-yň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy. Ol Milli assambleýanyň täze düzüminiň birinji mejlisinde deputatlardan 283 ses aldy, bu hem onuň ýeňiş gazanmagyny üpjün etdi diýip, TASS habar berýär...

12.06.2024 11:25
6723

Serdar Berdimuhamedow Narendra Modini Premýer-ministr wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Narendra Modä Hindistanda geçirilen ählumumy parlament saýlawlarynda ýolbaşçylyk edýän Hindistanyň Halk partiýasynyň ýeňiş gazanmagy we onuň Hindistan Respublikasynyň Premýer...