11555

Beýnä oturdylan implant intellekti dikeltmäge kömek etdi

Stenford uniwersitetiniň Lukmançylyk merkeziniň hünärmenleri kelleçanak-beýni şikeslenmesini alan we beýni implantasiýa operasiýasyny geçiren hassalarda intellektual ukyplaryň üstünlikli dikeldilendigini habar...

20519

Şu gün Ýere magnit tupany aralaşar

Şu gün, 4-nji dekabrda sagat 14:00-da Ýer togalagyna magnit tupany aralaşar. Ol 17:00-a çenli aňrybaş güýçli bolar, şondan soň Ýeriň meýdany köşeşip başlar. Degişli çaklamany Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Kosmos...

15219

«Arçman» şypahanasynyň durky düýpli täzelener

«Nahal» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky «Arçman» şypahanasynda goşmaça täze 400 orunlyk bejeriş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzer we ony döwrebap enjamlar bilen üpjün edip...

11435

Arkadag şäherindäki dermanhanalar gije-gündiz işleýär

Arkadag şäherinde dermanhanalar ilata gije-gündiziň dowamynda arakesmesiz we dynç günsüz hyzmat edýärler. Bu barada «Arkadag» gazetinde habar berilýär. Täze şäherdäki dermanhanalarda ýurdumyzda öndürilýän we daşary...