15220

22-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 22-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11...

16295

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (21.08 — 27.08)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Paýtagtymyz Aşgabatda: az bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk...

15630

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (14.08 — 20.08)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi...

8902

10-njy awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 10-njy awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre...

17034

1-nji awgustda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 1-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 12 metre...

19183

Türkmenistanda şu hepdede nähili howa bolar?

31-nji iýuldan 6-njy awgust aralygyndaky hepdede ýurdumyzyň tutuş çäginde yssy howa dowam eder. Gyzgynlyk +44 gradusa çenli ýeter. Bu barada ýurdumyzyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy habar berdi. Aşgabatda: az...

13372

Türkmenistanda 1-nji awgustdan mekdep bazary işläp başlar

Türkmenistanyň welaýatlarynda, etraplarynda, Aşgabatda we Arkadag şäherinde mekdep harytlarynyň söwdasy şu ýylyň 1-nji awgustyndan 5-nji sentýabryna çenli geçiriler. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew anna güni geçirilen...

10973

29-njy iýulda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 29-njy iýulda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre...

21794

26-njy iýulda Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk şu gün — 26-njy iýulda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12...

26100

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (17.07 — 23.07)

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň ýurdumyzda 17-23-nji iýul aralygyndaky hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aşgabatda: az bulutly, hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa...

34402

Türkmenistanda ýaşaýyş binalarynyň sany anyklanyldy

14-nji iýulda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy D.Amanmuhammedow 2022-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň...

51105

Türkmenistanyň ilatynyň umumy sany aýdyldy

14-nji iýulda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy D.Amanmuhammedow 2022-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň...