9659

«Türkmengaz» DK Russiýadan turba önümlerini satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni dürli görnüşli turba önümlerini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň «Трубная металлургичeская компания» jemagat paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar...

4452

Ýewropada gazyň bahasy 1 müň kub metrine 3500 dollara ýetdi

Ýewropada gazyň birža bahalary 1 müň kub metrine 3500 dollardan geçdi. Bu barada 26-njy awgustda Londonyň ICE biržasynyň söwdalaşyklarynyň netijeleri habar berýär. Niderlandlarda TTF habynda sebtýabrdaky fýuçersleriň...

22512

Geçen alty aýda iň köp nebit gazyp alan ýurtlar mälim edildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Russiýa we Saud Arabystany Patyşalygy şu ýylyň geçen alty aýynda dünýäniň iň köp nebit gazyp alýan 3 ýurdy boldy. Bu barada rus tarapynyň resmi çeşmelerine salgylanyp, “Trend” agentligi...

4605

OPEK+ täze şertnamanyň üstünde işläp başlar

Ýakyn wagtda OPEK+ 2022-nji ýyldan soňky döwür üçin täze şertnamanyň üstünde işläp başlamak bilen, ony has netijeli etmegi maksat edinýär. Bu barada Saud Arabystanynyň energetika ministri şazada Abdel Aziz ben...

7290

Saudi Aramco II çärýekde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde dünýäde nebitiň bahalarynyň ýokarlanmagy netijesinde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy. Bu barada kapital...

7008

OPEC+ ýurtlary sentýabrda nebitiň çykarylyşyny artdyrar

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň we oňa girmeýän döwletleriň (OPEC+) guramasynyň ministrleri sentýabr aýynda çig malyň çykarylyşyny gije-gündiziň dowamynda 100 müň barrele çenli artdyrmagy şertleşdiler. Bu barada...

5161

Eýran gazynyň eksporty 4 aýda 4 milliard dollara ýetdi

Eýran senenamasy boýunça üstümizdäki 1401-nji ýylyň ilkinji dört aýynyň içinde (21 mart - 22 iýul) Eýran dört milliard dollarlyk töweregi tebigy gazy eksport etdi diýip, çarşenbe güni Nebit ministri Jawad Oujiniň...

5309

Türkiýede 1 mlrd dollarlyk nebit gorlary ýüze çykaryldy

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Adana şäherindäki iki guýudan ýokary hilli nebitiň tapylandygyny we onuň gorlarynyň bir mlrd dollar bilen bahalandyrylýandygyny aýtdy. Bu barada “16haber” neşirine salgylanyp...