Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmek üçin arap maýa goýumlaryny çekmegi meýilleşdirýär

  • 01.08.2023 17:27
  • 10065
Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmek üçin arap maýa goýumlaryny çekmegi meýilleşdirýär

Pakistanyň täze ýörite maýa goýumlaryny ösdürmek geňeşi (SIFC) Pars aýlagynyň arap ýurtlaryna maýa goýumlary, şol sanda TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy bilen teklip ediljek milliardlarça dollarlyk 28 sany ileri tutulýan taslamany tassyklady.

Bu ädim, Pakistanyň ykdysadyýetiniň energiýa çeşmeleri barada hemişe gyzyklanýan bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine güýçli itergi bermek isleýändigini aňladýar diýip, ORIENT habar berýär.
2023-nji ýylyň iýun aýynda Pakistan Türkmenistan bilen bilelikde TOPH taslamasyny tizleşdirilen ýagdaýda durmuşa geçiriş meýilnamasyna gol çekdiler. Şol dabarada çykyş eden Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şarif Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň sebitiň gülläp ösmegi üçin örän möhüm taslama bolup durýandygyny we sebit hyzmatdaşlygynyň täze döwrüni aňladýandygyny aýtdy. «TOPH-yň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrmak üçin ähli tagallalary ederis»,-diýip Şarif nygtady.
SIFC-iň ileri tutulýan taslamalaryň sanawyny tassyklamagy, esasan Katardan, Saud Arabystanyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Bahreýnden energetika, azyk we oba hojalygy we maglumat tehnologiýasy meýilnamalaryny durmuşa geçirmek üçin maýa goýumlaryny çekmäge gönükdirilendir.


düýn 19:27
20332

Dragon Oil Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder

Dragon Oil Türkmenistanda öz önümçilik meýdançalarynda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder. Bu barada kompaniýanyň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan COP 28 konferensiýasy wagtynda "Nebitiň we gazyň dekarbonizasiýanyň düzgünnamasy"...

30.11.2023 22:23
5638

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
9981

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19375

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...