Gazprom Hytaýa iberilýän gazyň möçberi boýunça täze rekord goýdy

  • 02.08.2023 11:25
  • 8325
Gazprom Hytaýa iberilýän gazyň möçberi boýunça täze rekord goýdy

Gazprom 31-nji iýulda Hytaýyň “Sila Sibiri” turbageçirijisi arkaly Russiýanyň gaz üpjünçiliginiň gündelik şertnamalaýyn borçnamalardan nobatdaky gezek artyk geçendigini we täze rekord goýandygyny habar berdi.

"31-nji iýulda “Sila Sibiri” turbageçirijisi arkaly rus gazy bilen üpjün edilişi gündelik şertnamalaýyn borçnamalardan ýokary boldy. Gazprom talap edilýän möçberiň hemmesini gowşurdy we Hytaýa iberilýän gündelik gazyň möçberi boýunça täze taryhy rekord goýdy" – diýip kompaniýa habar berdi.

Gazprom bu üpjünçiligiň Gazprom bilen CNPC-niň arasynda ikitaraplaýyn uzak möhletli gaz satyn almak we satmak şertnamasynyň çäginde amala aşyrylýandygyny aýtdy.
2022-nji ýylyň ahyrynda Russiýa “Sila Sibiri” gaz geçirijisi arkaly Hytaýa 15,5 milliard kub metr gaz eksport etdi. Şol bir wagtyň özünde, Russiýanyň 2023-nji ýylda “Sila Sibiri” arkaly Hytaýa iberýän gazy 22 milliard kub metr bolar diýip, Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri Aleksandr Nowak belledi.


21.11.2023 10:33
18903

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

08.11.2023 23:47
9273

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

30.10.2023 16:14
11696

Pekin Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak isleýär

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmagy maksat edinýär. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, ýylda 30 milliard kub metr kuwwatly täze gaz...

27.10.2023 17:47
6074

«Türkmengaz»: 2023-nji ýylda Türkmenistan Russiýa 5 mlrd kub metr gaz iberer

2023-nji ýylda Russiýa, takmynan, 5 mlrd kub metr türkmen gazynyň iberilmegi meýilleşdirilýär. Bu «Gazprom» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulandyr. Bu barada žurnalistlere...