Saudi Aramco 2030-njy ýyla çenli gaz önümçiligini 50-60% artdyrmagy meýilleşdirýär

  • 07.07.2023 10:11
  • 4081
Saudi Aramco 2030-njy ýyla çenli gaz önümçiligini 50-60% artdyrmagy meýilleşdirýär

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco milli nebit kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli gaz önümçiligini 50-60% ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär. Al Arabiya teleýaýlymynyň habar bermegine görä, çarşenbe güni kompaniýanyň baş direktory Amin Nasser bu barada mälim etdi.

Teleýaýlymyň habaryna görä, ozal Saud Arabystanynyň Energetika ministri goşmaça 4000 km turbageçiriji gurmak arkaly patyşalygyň gaz önümçiligini 60% ýokarlandyrmagy meýilleşdirýändigini aýdypdy.
Saudi Aramco -nyň 2022-nji ýyldaky soňky hasabatyndan görnüşi ýaly, tebigy gaz we etanyň öndürilişiniň ortaça mukdary günde 10,6 milliard kub fut (günde takmynan 300 million kub metr) boldy. Kompaniýa patyşalykda ýeke-täk gaz üpjün edijisidir, şeýle hem ugurdaş gazy we gaz kondensatynyň bir bölegini eksport edýär. Jafura adaty bolmadyk gaz ýatagy ýurtdaky iň ulusydyr. Onuň ätiýaçlyklary 56,6 milliard kub metre deňdir.


02.12.2023 15:38
1131

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

30.11.2023 22:23
5233

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
9733

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19186

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...