Türkiye gazyň bahasynyň we söwdasynyň kesgitlenýän merkezine öwrülmegi meýilleşdirýär

  • 02.08.2023 11:20
  • 9156
Türkiye gazyň bahasynyň we söwdasynyň kesgitlenýän merkezine öwrülmegi meýilleşdirýär

Türkiýe tebigy gazyň bahalarynyň kesgitlenýän we energiýa önümleriniň söwdasynyň amala aşyryljak merkezine öwrülmegi maksat edinýär. Respublikanyň Energetika we tebigy baýlyklar ministri Alparslan Baýraktar "Sabah" gazetine beren interwýusynda bu iş ýurduň çäginde gaz merkezini döretmek baradaky taslamanyň durmuşa geçirilmegi arkaly amala aşyrylar diýdi.

"Türkiýäniň aýratynlygy - bu nebit we tebigy gaz üçin fiziki merkez bolmagyndan ybaratdyr. Russiýa Türkiýede gaz merkezini döretmek baradaky pikirini goldaýar. Türkiýäniň tebigy gazyň bahalarynyň kesgitlenýän merkezine öwrülmegini isleýäris we bu elektron söwda we nyrh ulgamy mysaly bir zatdyr. Şeýle hem, ammarlaryňyz bar bolsa, islegiň şertlerine görä arzan satyn alnan gazy satyp hem pul gazanyp bilersiňiz "-diýip, türk ministri belledi.


21.11.2023 10:33
19003

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

08.11.2023 23:47
9298

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

30.10.2023 16:14
11740

Pekin Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak isleýär

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmagy maksat edinýär. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, ýylda 30 milliard kub metr kuwwatly täze gaz...

27.10.2023 17:47
6088

«Türkmengaz»: 2023-nji ýylda Türkmenistan Russiýa 5 mlrd kub metr gaz iberer

2023-nji ýylda Russiýa, takmynan, 5 mlrd kub metr türkmen gazynyň iberilmegi meýilleşdirilýär. Bu «Gazprom» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulandyr. Bu barada žurnalistlere...