Hytaý 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda nebitiň we gazyň importyny artdyrdy

  • 14.07.2023 10:32
  • 5666
Hytaý 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda nebitiň we gazyň importyny artdyrdy

Hytaýyň Baş gümrük müdirliginiň penşenbe güni neşir eden maglumatlaryna laýyklykda, ýurt 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda nebitiň we tebigy gazyň importyny artdyrdy.  Tebigy gazyň importynyň möçberi 5,8%, nebitiň importy 11,7% artdy diýip, Praým agentligi habar berýär.

Hasabat döwründe Hytaý 282,07 million tonna nebit import etdi. Daşary ýurtdan satyn alnan çig nebitiň umumy bahasy 163,356 milliard dollara deň boldy. Bu 2022-nji ýylyň degişli döwründäkiden 10,9% azdyr. Iýun aýynda Hytaý 28,185 milliard dollara 52,062 million tonna nebit satyn aldy.
Tebigy gazyň importynyň möçberi 2023-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda 56,629 million tonna deň boldy. Umumy bahasy 32,024 milliard dollar (ösüş 1%). Iýun aýynda Hytaý 5,042 milliard dollara 10,389 million tonna tebigy gaz satyn aldy.
2023-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda kömrüň importy 221,93 million tonna deň boldy, ösüş 93%. Satyn alnan kömrüň umumy bahasy 27,672 milliard dollara deň boldy (ösüş 49,2%). Iýun aýynda Hytaý 4,489 milliard dollara 39,871 million tonna kömür satyn aldy.


02.12.2023 15:38
1131

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

30.11.2023 22:23
5233

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
9733

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19186

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...