«Türkmengaz» DK-nyň başlygy Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň direktory bilen duşuşdy

  • 07.07.2023 11:55
  • 8556
«Türkmengaz» DK-nyň başlygy Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň direktory bilen duşuşdy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýewiň Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň (NIGC) ýerine ýetiriji direktory Majid Çegeni bilen Aşgabatda geçiren duşuşygynda ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, turkmenistaninfo.gov.tm habar berýär.

Duşuşyga şeýle hem «Türkmengaz» DK-nyň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýew hem gatnaşdy. Eýran tarapyndan duşuşyga NIGC-iň müdirýetiň agzasy we maliýe direktory Seýed Mohammad Hosseýn Hosseýni we müdirýetiň agzasy we halkara aragatnaşyklar boýunça direktory Hosseýin Bidarmagz gatnaşdy.
Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem berkitmäge ikitaraplaýyn ymtyluşyny beýan etdiler.


09.12.2023 19:27
36912

Dragon Oil Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder

Dragon Oil Türkmenistanda öz önümçilik meýdançalarynda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder. Bu barada kompaniýanyň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan COP 28 konferensiýasy wagtynda "Nebitiň we gazyň dekarbonizasiýanyň düzgünnamasy"...

02.12.2023 15:38
1365

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

30.11.2023 22:23
5715

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
10104

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...