Eýran Russiýanyň, Kataryň we Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezi boýunça gepleşiklere oňyn baha berdi

  • 07.07.2023 10:02
  • 11717
Eýran Russiýanyň, Kataryň we Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezi boýunça gepleşiklere oňyn baha berdi

Eýran Yslam Respublikasynda gaz merkezini döretmek boýunça Russiýa bilen geçirilen gepleşiklere Eýran ýokary baha berýär. Muny Eýranyň nebit ministri Jawad Ouji žurnalistlere OPEK-iň sekizinji halkara seminarynyň çäginde aýtdy diýip, TASS habar berýär.

"Eýranyň gaz merkezi boýunça Russiýa bilen örän oňat gepleşikleri alyp barýarys" diýip, ol gepleşikleriň iki aý mundan öň başlanandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Ouji Eýranyň merkezi döretmek üçin uly gaz gorlarynyň we infrastrukturasynyň bardygyny aýtdy. “Gaz gorlary boýunça Katar, Türkmenistan ýaly goňşularymyz hem ajaýyp mümkinçiliklere eýe. Bu faktorlar Eýrany sebitdäki gaz merkezine öwürmek üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär "- diýip, ministr belledi.

Ol Eýranyň dürli ýurtlar bilen üstünlikli gepleşikleri geçirýändigini nygtady.
Ouji ozal Russiýanyň, Kataryň we Türkmenistanyň gatnaşmagynda Eýranyň Pars aýlagynyň demirgazyk kenaryndaky Buşehr welaýatynda ýerleşýän Assaluye senagat sebitinde gaz merkezini döretmegi meýilleşdirýändigini aýdypdy.
OPEK-iň 8-nji halkara seminary 5-6-njy iýulda Wenadaky Hofburg köşgünde geçirildi. Oňa OPEK ýurtlarynyň ministrleri we beýleki nebit öndürijiler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary we dünýäniň iň uly energiýa kompaniýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Çäräniň esasy mowzugy “Durnukly we inklýuziw energiýa geçişine tarap”.


09.12.2023 19:27
36912

Dragon Oil Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder

Dragon Oil Türkmenistanda öz önümçilik meýdançalarynda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder. Bu barada kompaniýanyň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan COP 28 konferensiýasy wagtynda "Nebitiň we gazyň dekarbonizasiýanyň düzgünnamasy"...

30.11.2023 22:23
5719

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
10104

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19483

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...