Yragyň Hökümeti Türkmenistandan we Katardan gaz import etmek meseleleri boýunça komitet döretdi

  • 10.08.2023 13:39
  • 11646
Yragyň Hökümeti Türkmenistandan we Katardan gaz import etmek meseleleri boýunça komitet döretdi

Yrakda türkmen we katar tebigy gazyny satyn almak meselelerini maslahatlaşmak üçin bilelikdäki komiteti döredildi. Bu barada Yragyň elektroenergetika ministri Ziýad Ali Fadeliň sözlerine salgylanyp, Iraqi News habarlar agentligi habar berýär.

Habar berlişi ýaly, komitetiň düzümine nebit ministrliginiň resmi wekilleri, elektroenergetika ministrliginiň geňeşçileri we beýleki hünärmenler girdi.
Garaşylyşy ýaly, toparyň biri «mawy ýangyjy» satyn almak boýunça şertnamalary maslahatlaşmak boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Türkmenistana barar, beýleki topar deňiz ýoly arkaly suwuklandyrylan gazy imporrt etmegiň mümkinçiliklerine garamak üçin Katara barar.
Yragyň gazy import etmäge gyzyklanmasyny ýangyjyň bu görnüşine bolan islegiň ýurduň merkezi we günorta welaýatlaryndaky elektrik stansiýalarynda artmagy bilen düşündirip bolar. Olar günde ýedi müň megawatt energiýa utgaşdyrýarlar.
Türkmen gazyny import etmek mümkinçiligini ilkinji gezek  Yragyň premýer-ministri Mohammed Şia Al-Sudani ýurtda ýangyç ýetmezçilik meselesiniň yzygiderli ýüze çykýanlygy barada meselä üns çekip belledi. Şunuň bilen baglylykda, Yragyň wekiliýeti mümkin bolan ylalaşyklar boýunça gepleşikleriň birinji tapgyry üçin Türkmenistana gelip görmegi meýilleşdirýär.


düýn 19:27
20332

Dragon Oil Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder

Dragon Oil Türkmenistanda öz önümçilik meýdançalarynda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder. Bu barada kompaniýanyň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan COP 28 konferensiýasy wagtynda "Nebitiň we gazyň dekarbonizasiýanyň düzgünnamasy"...

30.11.2023 22:23
5651

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
9981

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19391

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...