Kuweýt 2024-nji ýylyň ahyryna çenli nebit gazyp almak boýunça kuwwatyny 10% ýokarlandyrar

  • 09.07.2023 14:37
  • 5329
Kuweýt 2024-nji ýylyň ahyryna çenli nebit gazyp almak boýunça kuwwatyny 10% ýokarlandyrar

Kuweýt 2024-nji ýylyň ahyryna çenli nebit gazyp almak boýunça önümçilik kuwwatyny bir günde 2,9 mln barrelden 3,2 mln barrele çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada OPEK-iň seminarynda Kuweýtiň KPC kompaniýasynyň başlygy Nawaf al-Sabah habar berdi diýip, interfax.ru belleýär.

Ol nebite bolan islegiň artjakdygyny nygtady. Onuň pikiriçe, eger global energiýa balansynda nebitiň paýy azalsa-da, isleg geljek onýyllykda bir günde 100 mln barrelden ýokary bolar.


13.11.2023 23:24
3925

OPEK 2023-nji ýylda ABŞ-nyň nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny ýokarlandyrdy

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasy (OPEK) 2023-nji ýylda birleşige girmeýän ýurtlaryň dünýädäki nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny 12,76 million barrele çenli ýokarlandyrdy. Bu barada guramanyň nebit bazary...

08.11.2023 23:47
9273

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

29.10.2023 13:31
5846

TNGIZT-de iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa giriziler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasiýa tehnologiýalary esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasyny ulanmaga bermek boýunça işler alnyp barylýar...

27.10.2023 17:42
3816

OGT — 2023 halkara forumyna gatnaşyk rekord dereje boldy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023» atly halkara maslahatyna we sergisine rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat maslahatynda forumyň guramaçylary habar berdi diýip...