26411

Stambulda ilkinji Togg awtosalony we awtohyzmatlary açyldy

Türkiýede öndürilýän Togg elektroulaglarynyň awtosalony we awtohyzmatlary Stambulda açyldy. Trend agentliginiň habar bermegine görä, Togg elektromobiliniň Zeýtinburnda açylan merkezinde görkezilişi bolýar. Onuň...

52670

Türkmenistan TOGG türk elektromobiliniň ak reňkini sargyt etdi

Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlýut Çawuşoglu türk önümçiligindäki Togg elektromobiline tutuş dünýäde, aýratyn hem türki döwletlerde uly gyzyklanma bardygyny habar berdi. Bu barada diplomat ýekşenbe güni Antalýada...

7727

Türkiýe orbita ilkinji gözegçilik emeli hemrasyny uçurar

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan 11-nji aprelde orbita içerki gözegçilik emeli hemrasynynyň uçuryljakdygyny mälim etdi. "Içerki, milli kuwwatymyz bilen öndürilen ýokary çözgütli gözegçilik hemrasy bolan...

41345

Türkiýäniň prezidentligine 4 adam dalaş eder

14-nji maýda geçiriljek saýlawlara gatnaşmak üçin prezidentlige dalaş edýänleriň Türkiýäniň Ýokary saýlaw komissiýasy tarapyndan tassyklanan gutarnykly sanawy “Resmi Gazete” resmi hökümet gazetinde çap edildi....

19341

Türkiýe dünýäniň iň iri altyn satyn alyjysy adyny saklady

Türkiýäniň Merkezi banky ýanwar aýynda 23 t altyn satyn aldy, bu hem ony bu döwürde dünýäniň iň uly gymmat metal satyn alyjysyna öwürdi. Altyn boýunça Bütindünýä geňeşiniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda ýurtda...