1-nji iýunda Türkmenistan Grenlandiýa bilen halkara ýoldaşlyk futbol duşuşygyny geçirer

  • 29.05.2024 16:00
  • 16413
1-nji iýunda Türkmenistan Grenlandiýa bilen halkara ýoldaşlyk futbol duşuşygyny geçirer

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Bu ýerde türkmen futbolçylary 1-nji iýunda Grenlandiýanyň ýygyndysy bilen halkara ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda habar berdiler.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 26-njy maýdan 4-nji iýuna çenli aralykda Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Bu ýygnanyşyk Dünýä çempionaty ― 2026-nyň saýlama tapgyrynyň çäklerinde 6-njy iýunda Özbegistanyň (Daşkent şäheri), 11-nji iýunda bolsa Gonkongyň (Aşgabat şäheri) ýygyndylary bilen geçiriljek duşuşyklara taýýarlygyň esasy tapgyryna öwrüler. Milli ýygyndy toparymyzyň Gonkongyň milli ýygyndysy bilen boljak duşuşygy “Aşgabat” stadionynda geçiriler.
Saýlama tapgyrçasynda «E» toparçada çykyş edýän Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy geçirilen duşuşyklarda bir utuk toplady.  Bu toparçada Eýranyň hem-de Özbegistanyň milli ýygyndylary öňdeligi eýeleýärler.


şu gün 16:48
3226

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

şu gün 16:24
2557

«Ýewro-2024-iň» geçýän döwründe Germaniýadaky stadionlaryň atlary üýtgedildi

Fransiýanyň «RMC» web-sahypasy penşenbe güni «Uefa Euro 2024» futbol ýaryşy başlamazdan ozal nemes stadionlarynyň birnäçesiniň atlarynyň üýtgedilendigini habar berdi. Bu stadionlarda şu gün, 14-nji iýunda badalga...

şu gün 14:21
3812

Messi Pariždäki Olimpiada gatnaşmaz. “Inter Maýami” onuň soňky kluby bolar...

“Inter Maýaminiň” we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmajakdygyny aýtdy. ESPN AR bilen söhbetdeşlikde Messi öz gelen netijesini...

şu gün 13:55
3881

Şu gün “Ýewro – 2024” başlaýar. Ýarygije Germaniýa-Şotlandiýa duşuşar

Şenbe gününe geçilýän gije Germaniýada 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlaýar. Mýunhendäki “Alýans-Arenada” geçiriljek açylyş oýnunda Germaniýanyň milli ýygyndysy bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndysy...