Türkiýede öz işini açmak isleýän daşary ýurtly raýatlar üçin gollanma çap edildi

  • 18.05.2024 18:03
  • 10898
Türkiýede öz işini açmak isleýän daşary ýurtly raýatlar üçin gollanma çap edildi

Türkiýäniň Söwda ministrligi ýurtda öz işini açmak isleýän daşary ýurt raýatlary üçin gollanma çap etdi.

Gollanmada kompaniýalaryň görnüşleri, kärhanalary döretmegiň tapgyrlary, zerur resminamalar we söwda kompaniýalarynda rewiziň aýratynlyklary barada maglumat saklanýar. Gollanma alty dilde - türk, iňlis, rus, ispan, hytaý we arap dillerinde elýeterli.
Bu gollanma daşary ýurt raýatlaryň işewürligini resmileşdirmek prosesini ýeňilleşdirmäge we Türkiýäni maýa goýumlar üçin has özüne çekiji etmäge niýetlenendir.
Gollanma bilen Türkiýäniň Söwda ministrliginiň saýtynda şu salgydan tanşyp bilersiňiz.


25.05.2024 09:17
5801

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly türk işewürleri bilen duşuşdy

24-nji maýda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş konsuly M.Öwezow Türki Dünýäsiniň işewürleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Stambuldaky diplomatik wekilhanasynda...

24.05.2024 14:12
2443

X sosial ulgamy Türkiýede wekilhanasyny açdy

X (öň Twitter) sosial ulgamy Türkiýäniň häkimiýetleriniň birnäçe gezek talap etmegi netijesinde respublikada öz wekilhanasyny açdy. Bu barada transport ministri Abdulkadir Uraloglu habar berdi diýip, TASS ýazýar...

29.11.2021 01:43
6412

Apple Türkiýede öz enjamlarynyň satuwyny bes etdi

Häzirki wagtda Apple-iň Türkiýedäki onlaýn dükanyndan hiç zat satyn alyp bolmaýandygy baradaky maglumatlar Internetde peýda boldy. Muny 9to5Mac salgylanyp, pcnews.ru habar berdi. Apple-iň Türkiýedäki onlaýn dükanyna...

25.08.2021 19:55
5067

Türkiýäniň dünýä bazarlaryna mebel eksporty ýokarlanýar

Türkiýe 2021-nji ýylyň ýanwar – iýul aýlarynda mebel we agaç eksportyny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 23,9 göterim – 3,720 milliard dollara çenli artdyrdy. Bu barada Trend Türkiýäniň Söwda ministrligine...