Türkiýe daşary ýurtly raýatlara ýany bilen birden artyk smartfon getirmegi gadagan eder

  • 21.05.2024 13:14
  • 12229
Türkiýe daşary ýurtly raýatlara ýany bilen birden artyk smartfon getirmegi gadagan eder

2024-nji ýylyň oktýabr aýyndan aýyndan başlap, Türkiýä barýan raýatlara ýurduň çägine ýanyň bilen diňe 1 (bir) mobil telefonyny almaga rugsat berler. Täze düzgün elektron tehnikalaryň bikanun dolanyşygynyň öňüni almak maksady bilen girizildi diýip, AiF rus neşiri Karamanin Sesi neşirine salgylanyp habar berýär.

Täze düzgüne laýyklykda, ikinji telefon gümrük gullugy tarapyndan konfiskasiýa ediler (elden alnar) we wagtlaýyn goş saklanýan ammara goýlar. Telefonyň eýesi ony diňe ýurtdan çykyp barýarka alyp biler, özi hem, üç aýdan giç bolmadyk möhletde almaly.
2024-nji ýylyň 1-nji martyndan Türkiýä getirilen telefonlaryň işleýiş möhleti 120 günden 180 güne çenli artdyryldy. Bu möhlet tamamlanandan soň, türk operatorlary daşary ýurt enjamynyň GSM-modulyny "gara sanawa" goşarlar we smartfon ýurduň torlarynda işlemegini bes eder. Telefony blokdan diňe gümrük salgydyny töläp açdyryp bolar.


03.06.2024 14:36
10452

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

31-nji maýda Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy tarapyndan beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy. Türkmenistanyň...

26.05.2024 01:06
12825

Baýrak gaznasy 500 müň dollar bolan Counter-Strike 2 boýunça ýaryşda Türkiýeden topar ýeňiji boldy

Türkiýeden Eternal Fire topary Counter-Strike 2 boýunça CCT Season 1 Global Finals-da ýeňiji boldy, ol grand-finalda Demirgazyk Amerikadan Team Liquid toparyny 3:1 hasabynda utdy. Öň habar berşimiz ýaly, baýrak...

16.05.2024 12:34
4375

Stambulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

15-nji maýda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabara Türkiýäniň ylmy intelligensiýasynyň...

04.05.2024 21:22
17031

Iki sany türkmen filmi Türkiýede "Turan" kinofestiwalynyň baýragyny aldy

2-3-nji maýda Türkiýäniň Izmir şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) we Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň guramagynda «Turan» atly halkara kinofestiwaly geçirildi. Kinofestiwalyň...