Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

  • 17.05.2024 14:05
  • 7885
Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Degişli resminama Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar bilen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mihail Jabbarowyň duşuşygynyň jemi boýunça gol çekildi diýip, Nebit-Gaz gazeti TRT türk ýaýlymyna salgylanyp habar berýär.

Resminama gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, Baýraktar metbugat maslahatynda çykyşynda gol çekilen resminamada Azerbaýjandan we Hazar sebitinden Türkiýä, şeýle hem Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa goşmaça gaz möçberlerini ibermegiň göz öňünde tutulandygyny belledi.

“Mundan başga-da, biz Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üsti bilen türkmen gazyny Türkiýä ibermegi ylalaşdyk” – diýip, ministr belledi.


21.06.2024 11:47
10964

«Galkynyş» gaz käninden tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymy alyndy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylary «Galkynyş» gaz känindäki 259-njy ulanyş guýusyndan tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny aldylar. Bu barada "Nebit-Gaz" elektron...

07.06.2024 16:21
4576

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika...

07.06.2024 12:03
8209

SOCAR we BOTAS Azerbaýjanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyga gol çekdi

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy (SOCAR) we BOTAS türk kompaniýasy tebigy gazy satyn almak, ibermek we üstaşyr geçirmek hakynda birnäçe şertnamalara gol çekdiler diýip, "Nebit-Gaz" elektron neşiri Azertag...

07.06.2024 11:30
4710

Günorta Koreýada ýurdy 29 ýyllap gaz bilen üpjün edip biljek ýatak tapyldy

Günorta Koreýa Ýapon deňzinde uly nebit we gaz ýatagyny tapdy. Bu barada ýurduň prezidenti Ýun Sok Ýol mälim etdi diýip, Yonhap-a salgylanýan RBK habar berýär. Seulyň 260 km günorta-gündogaryndaky Ýonil aýlagynda...