7504

5-6-njy oktýabrda Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçiriler

II Hazar ykdysady forumy 5-6-njy oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwanyň manežinde geçiriler. Çäre Russiýa Federasiýasynyň hökümet baştutany Mihail Mişustiniň, Hazar sebiti ýurtlarynyň bäşisiniň –...

5471

Milli Geňeşiň wekiliýeti Bakuwda gulluk iş saparynda boldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti Goşulyşmazlyk Hereketiniň parlament torunyň “Ählumumy parahatçylyga we durnukly ösüşe ýardam etmekde milli parlamentleriň ornuny ýokarlandyrmak” atly maslahatyna gatnaşmak...

26739

Aşgabatdaky altynjy Hazar sammitiniň esasy netijeleri

29-njy iýunda Aşgabatda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Russiýa...

11242

Tokaýew Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitinde özara söwda dolanyşygyny ösdürmek üçin Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi. Bu barada TASS habar berýär. “Gazagystanyň...

23549

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti öz işine başlady

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti öz işine başlady. Sammite gatnaşmak üçin Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary Aşgabada geldiler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan...

21569

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Aşgabada geldi

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmany resmi adamlar garşy aldylar...

12528

Eýranyň Prezidenti Raisi 29-njy iýunda Türkmenistana geler

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi 29-njy iýunda ýokary derejeli wekiliýete ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen geler. Raisi Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşar diýip,...

15580

29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammiti geçiriler

Aşgabatda 29-njy iýunda Altynjy Hazar sammiti geçiriler diýip, çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa habar berdi. Sammitiň öňýanynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň...

2668

Maks Werstappen Azerbaýjanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bull” toparynyň niderlandly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasynyň awtoýaryşlary boýunça dünýä çempionatynyň sekizinji tapgyry bolan Bakuwda Azerbaýjanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. Ikinji orny onuň...

7850

Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe we ýurduň ähli doganlyk halkyna Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi...

16383

Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty yglan edildi

Azerbaýjanyň Şamahi şäherinde Türki Döwletleriň Guramasyna agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň 7-nji duşuşygy geçirildi. Oňa TDG-niň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentliginiň...

18322

Azerbaýjanda örtük geýmek düzgüni ýatyrylýar

2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan başlap, Azerbaýjanda medisina örtüklerini hökmany ulanmak düzgüni ýatyrylýar. Trendiň habar bermegine görä, bu barada Ministrler Kabinetiniň degişli kararynda aýdylýar. Azerbaýjanda...

10608

Şuşa türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edildi

Halkara türki medeniýetiniň guramasy (TÜRKSOÝ) Şuşa şäherini türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan etdi. Degişli karar Bursada geçirilen guramanyň hemişelik geňeşiniň nobatdan daşary mejlisinde kabul edildi...