16827

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

2129

Awgust aýynda Astrahanda Hazar mediaforumy geçiriler

Dokuzynjy Hazar mediaforumy 16-njy awgustda Astrahanda geçirilip, mediahünärmenler we medeniýet söýüjileri üçin özüne çekiji merkeze öwrüler. Bu barada “Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum” forumynda Astrahan sebitiniň...

6364

Baku dünýäniň “Sport paýtagty” hökmünde saýlandy

Ýewropanyň sport paýtagtlary we şäherleri federasiýasy Bakuwy 2026-njy ýylda dünýäniň “Sport paýtagty” hökmünde saýlady. Baku.ws saýtynda habar berlişi ýaly, halkara guramanyň resmi hatynda Baku şäheriniň dalaşgärliginiň...

15674

Azerbaýjan Hazar deňziniň suwlaryny süýjeder

Azerbaýjan Hazar deňziniň suwuny süýjedip başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada Respublikanyň döwlet suw baýlyklary agentliginiň başlygy Zaur Mikailow aýtdy. Ol «Ýurduň suw hojalygy: meseleler we täze kynçylyklar»...

14757

Ilham Aliýew Azerbaýjanyň prezidenti wezipesine girişdi

Ilham Aliýew nobatdan daşary saýlawlarda ýeňiş gazanandan soň Azerbaýjanyň prezidenti wezipesine girişdi. Bu barada respublikanyň Baştutanynyň metbugat gullugyna salgylanyp, lenta.ru habar berýär. “14-nji fewralda...

5117

Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji kitaby Bakuda tanyşdyryldy

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanda 2024-nji ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi...