6602

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýewe doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. «Bu günki gün Siziň ýolbaşçylygyňyzda Azerbaýjan Respublikasy jemgyýetçilik durmuşynyň...

36992

Rejep Taýyp Ärdogan Awaza geldi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin 13-nji dekabrda Türkmenistana geldi. Ärdogan giç agşam Türkmenbaşy...

7578

5-6-njy oktýabrda Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçiriler

II Hazar ykdysady forumy 5-6-njy oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwanyň manežinde geçiriler. Çäre Russiýa Federasiýasynyň hökümet baştutany Mihail Mişustiniň, Hazar sebiti ýurtlarynyň bäşisiniň –...

5697

Milli Geňeşiň wekiliýeti Bakuwda gulluk iş saparynda boldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti Goşulyşmazlyk Hereketiniň parlament torunyň “Ählumumy parahatçylyga we durnukly ösüşe ýardam etmekde milli parlamentleriň ornuny ýokarlandyrmak” atly maslahatyna gatnaşmak...

26811

Aşgabatdaky altynjy Hazar sammitiniň esasy netijeleri

29-njy iýunda Aşgabatda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Russiýa...

11295

Tokaýew Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitinde özara söwda dolanyşygyny ösdürmek üçin Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi. Bu barada TASS habar berýär. “Gazagystanyň...

23619

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti öz işine başlady

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti öz işine başlady. Sammite gatnaşmak üçin Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary Aşgabada geldiler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan...

21701

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Aşgabada geldi

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmany resmi adamlar garşy aldylar...