2904

Türkmen biržasy: bahasy 24,5 million dollarlyk 25 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 24 million 442 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň...

8186

Türkmen biržasy: bahasy 135 million dollara golaý 18 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Olaryň bahasy ABŞ-nyň 134 million 755 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna Türkiýe Respublikasynyň...

20505

«Sahawatly söwda»: harytlara 50 göterime çenli arzanladyş

Täze ýyl baýramy mynasybetli, 2021-nji ýylyň 25 — 31-nji dekabry aralygynda Aşgabatdaky «Türkmenistan» döwlet söwda merkeziniň dükanlarynda «Sahawatly söwda» atly dürli görnüşli harytlaryň 10 göterimden 50 göterime...

3440

Türkmen biržasynda geçen hepdede 103 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 103-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 5 million 989 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna Gazagystanyň...