Aşgabatda telekeçilikde gümrük düzgünlerine degişli 12 sagatlyk hünär okuwlary guralýar

 • 04.04.2024 15:49
 • 11325
Aşgabatda telekeçilikde gümrük düzgünlerine degişli 12 sagatlyk hünär okuwlary guralýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Telekeçiler mekdebi” Aşgabat şäherinde telekeçiler üçin täze "Telekeçilikde gümrük işleriniň esaslary” hünär okuwyny guraýar.

12 sagatlyk bu hünär okuwynyň (seminaryň) diňleýjileri:

 • - Türkmenistanda telekeçilikde gümrük işlerine degişli kada-kanun üpjünçiligi;
 • - Gümrük kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar;
 • - gümrük işlerindäki täzelikler;
 • - daşary söwdany ösdürmekde ykdysady-gümrük düzgünleri;
 • - gümrük tölegleri we ş.m. barada bilim alarlar.

Hünär okuwy Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň ýokary hünärli, tejribeli mugallymlary tarapyndan alnyp barlar.
TSTB-niň “Telekeçiler mekdebinde” telekeçilikde gümrük işleriniň esaslaryndan başga-da, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ygtyýarnamalandyrylan şu aşakdaky okuwlar guralýar:

 • - Buhgalter hasabynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary.
 • - 1C buhgalter hasaby.
 • - Işgär iş dolandyryjylyk we arhiw işi.
 • - 1C programma boýunça işgärleri dolandyrmak (kadr).
 • - Gid-terjimeçi.
 • - Kompýuter sowatlylygy – I, II, III dereje.
 • - Topograf (elektron tahometrleri we niwelirleri gurluşyk ulgamynda ulanmak).
 • - Sanly marketing we sanly mahabat.

Hünär okuwyny üstünlikli tamamlan diňleýjilere şahadatnama berler.
Hasaba almak we goşmaça maglumatlar üçin telefon belgisi:
+99312 22-88-38; 22-71-37 (Aşgabat şäheri).


17.03.2024 14:00
6855

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň sergisi geçirilýär

Şu gün, 17-nji martda Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde milli ykdysadyýetiň hususy pudagynyň gazananlaryny we mümkinçiliklerini şöhlelendirýän üç günlük giň gerimli sergi açyldy. Gözden geçirilişiň çäklerinde...

08.03.2024 17:33
3345

TSTB-niň ýanynda Telekeçileriň taslama merkezi açyldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) ýanynda Telekeçileriň taslama merkezi işe girizildi. Bu merkez işewürligi goldamak üçin toplumlaýyn hyzmatlary hödürlär diýip, Türkmenistan Halkara...

06.03.2024 09:03
14642

Türkmenistanyň we Owganystanyň telekeçileri 7,7 million dollarlyk şertnamalary baglanyşdylar

Aşgabatda geçirilen türkmen-owgan işewürler maslahatynyň çäklerinde bir sany Ähtnama we türkmen we owgan hususy kompaniýalaryň arasynda 16 şertnama gol çekildi. Eksport ugurly şertnamalaryň umumy bahasy 7 million...

05.03.2024 15:10
12854

Aşgabatda Türkmenistanyň we Owganystanyň zenan işewürleriniň duşuşygy geçirildi

4-nji martda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň geçirilýän owgan harytlarynyň we Türkmen-owgan işewürler forumynyň çäklerinde iki ýurduň zenan telekeçileriniň duşuşygy geçirildi. Goňşy ýurduň senagat we söwda...