Türkmenistanda zenan telekeçileriň biznes başarnyklaryny ösdürmek boýunça AWE maksatnamasy tamamlandy

  • 11.06.2024 14:13
  • 9619
Türkmenistanda zenan telekeçileriň biznes başarnyklaryny ösdürmek boýunça AWE maksatnamasy tamamlandy

Aşgabatda Türkmenistanda ilkinji gezek amala aşyrylan “Zenan telekeçiler akademiýasy” (AWE) maksatnamasynyň jemi jemlendi. Mart aýynda işe girizilen we Ykdysatçylar birleşmesi bilen hyzmatdyşlykda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasyny tarapyndan amala aşyrylan bu maksatnama gatnaşyjylar öz telekeçilik taslamalaryny Aşgabat şäherinde biznes bilermenlerine hödürlediler diýip, TmCars-a diplomatik wekilhanada habar berdiler.

Dabarany ABŞ-nyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Waýda Widugiris we Türkmenistanyň Ykdysatçylar birleşmesiniň başlygy Ýuriý Aronskiý açdylar.

“Biz şu ýyl Türkmenistanyň AWE-niň gatnaşyjy ýurtlarynyň 100-den gowragynyň hataryna goşulandygyna örän begenýäris.  Maksatnamanyň diňe Aşgabatda däl, eýsem, Amerikan burçlarynyň ýerleşýän Daşoguz, Mary we Türkmenabat şäherlerinde hem geçirilendigine aýratyn buýsanýarys” - diýip, Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Widugiris öz çykyşynda belledi. 


8-nji iýunda geçirilen jemleýji dabaraly çäre Arizona Döwlet Uniwersitetiniň “Thunderbird” Bütindünýä Dolandyryş Mekdebi tarapyndan işlenip düzülen onlaýn işewürlik kursundan, her hepde geçirilýän ýüzbe-ýüz duşuşyklardan, telekeçilik taslamasynyň üstünde işlemekden ybarat bolan üç aýlyk işi jemledi.
AWE – Döwlet departamentiniň maksatnamasy bolup, ol zenan telekeçilere üstünlikli kompaniýalary başlatmak we ösdürmek üçin zerur bolan bilim, network we elýeterlilik bilen üpjün edýär. Şenbe güni jemlenen maksatnamanyň 50 uçurymy 25 müňden gowrak AWE talyplaryndan ybarat bütindünýä jemgyýetine goşuldy.


07.06.2024 13:43
3569

Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde...

25.05.2024 23:37
11556

ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmek ähtimallygy onuň bäsdeşi Clapper-e meşhurlyk gazandyrýar

ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmeginiň mümkindigi baradaky çekişmeleriň ýüze çykmagy bilen, onuň entek az tanalýan bäsdeşi Clapperiň gurnamalary ýokarlandy. Deadline-iň habaryna görä, ABŞ-nyň Kongressi tarapyndan...

25.05.2024 09:17
5783

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly türk işewürleri bilen duşuşdy

24-nji maýda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş konsuly M.Öwezow Türki Dünýäsiniň işewürleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Stambuldaky diplomatik wekilhanasynda...

09.05.2024 11:19
26001

Dünýäniň iň baý adamlary haýsy şäherleri saýlap alýarlar?

Halkara konsalting kompaniýasy New World Wealth analitik kompaniýasy bilen bilelikde şu ýylda “dünýäniň iň baý şäherleriniň” reýtingini düzdi. Sanawda şäherler ýaşaýan millionerleriň, sentimillionerleriň we milliarderleriň...