9757

Teýlor Swift MTV VMA aýdym-saz dabarasynyň rekordyny goýdy

Aýdymçy Teýlor Swift «MTV VMA» aýdym-saz dabarasynyň rekordyny täzeledi. Bu barada «Page Six» neşiri habar berýär. Ol ýylyň klipi baýragyny dört gezek alan ilkinji aýdymçy boldy. Bu ýyl ol Anti-Hero» wideosy bilen...

20400

Aňrybaş ýeňledilen Tesla Model S dregde rekord goýdy

Boosted Boiz youtube kanalynyň awtorlary dünýäde iň ýeňil diýlip atlandyrylýan Tesla Model S Plaidde dreg-reýsting ýaryşynda täze rekord goýdular. Öndüriji tarapyndan yglan edilen resmi wagta ýetişmek üçin höwesjeňler...

21472

Neýmar Peläniň rekordyny täzeledi

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Neýmar 2026-njy ýyldaky Dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda Boliwiýanyň milli ýygyndysy bilen geçirilen duşuşykda dubl bilen tapawutlandy. Bu duşuşykda braziliýalylar...

16990

Belgiýaly suwda ýüzüji durmazdan 131 km ýüzüp geçdi

Deňizde durman ýüzmek boýunça dünýä rekordyny belgiýaly türgen Matýe Bonne täzeledi. Ol 60 sagat 55 minutda Gresiýanyň Korinf aýlagynda 131 kilometri ýüzüp geçdi. Bu barada “The Brussels Times” gazetine salgylanyp...

14318

Türkiýe gelip-gidýänleriň sany boýunça rekordy täzeledi

Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýedi aýynda Türkiýä baran 26 mln 766 müň 240 syýahatçy daşary ýurtly, 3 mln 327 müň 206 syýahatçy bolsa daşary ýurtlarda ýaşaýan...

25505

Neýmar transfer tölegleri boýunça rekord goýdy

Braziliýaly futbolçy Neýmar maliýe rekordyny goýdy. Onuň üçin futbol toparlarynyň tölän serişdeleri dört ýüz million ýewro ýetdi diýip, MIR24 habar berýär. Neýmar – iň köp isleg bildirilýän futbolçylaryň biridir...

20843

Dreýk bir konsertde gazanan girdejisi boýunça rekord goýdy

Kanadaly repçi Dreýk Waşingtonda bir konsertiniň dowamynda 5 mln dollardan gowrak girdeji gazandy we ABŞ-de bir çykyşynda şeýle mukdarda pul gazanmagy başaran ilkinji aýdymçy boldy diýip, gazeta.ru habar berýär...