3565

Formula-1. Gran-pri Maýami: Bu gezek ýeňiji Werstappen däl

“Maklaren” toparynyň britaniýaly ýaryşa gatnaşyjysy Lando Norris “Formula-1” dünýä çempionatynyň altynjy tapgyry bolan Maýaminiň Gran-prisinde ýeňiji boldy. “Red Bull-dan” niderlandly Maks Werstappen pellehana...

2582

Maks Werstappen Ýaponiýanyň “Gran-prisinde” ýeňiji boldy

“Red Bull” toparynyň niderlandiýaly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň dördünji tapgyry bolan Ýaponiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ýaryş “Sudzuka” awtodromynda...

2766

Werstappen Saud Arabystanynyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

"Red Bull-yň" niderlandly sürüjisi Maks Werstappen "Formula-1" çempionatynyň Jidda şäherinde geçirilen Saud Arabystanynyň Gran-prisi tapgyrynyň ýeňijisi boldy. Werstappen 1.20.43,273 sekunt netijäni görkezdi. Ikinji...

1869

Bahreýnde “Formula-1-iň” täze möwsümi badalga alýar

“Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 75-nji möwsümi şu gün Bahreýniň Sahir awtodromynda başlaýar. Bu barada Trend agentligi belleýär. Bahreýnde geçirilen üç günlük synaglaryň netijesinde...

9636

Messi, Holand we Jokowiç sport “Oskaryna” dalaş edýär

Sport “Oskary” diýlip atlandyrylýan abraýly Laureus baýragyna dalaşgärler belli boldy. Sekiz nominasiýada dalaşgärleriň sanawy guramaçylyk komitetiniň saýtynda ýerleşdirildi diýip, RBK habar berýär. Baýragyň gowşurylyş...

2304

Werstappen Kataryň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bulluň” niderlandiýaly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň 18-nji tapgyry bolan Kataryň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. Ýaryş “Lusail” halkara awtodromynda geçirildi. Werstappen bir gün öň sprint...

3595

Werstappen ýeňişli ýola gaýdyp geldi

Singapuryň Gran-prisinde rekordly ýeňiş tapgyrynyň arasy kesilenden soň, niderlandiýaly Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň Ýaponiýada geçirilen tapgyrynda ýene-de ýeňşe gaýdyp geldi. “Red Bulluň” sürüjisi...

4393

Werstappen Belgiýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bull” toparynyň niderlandiýaly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 13-nji tapgyry bolan Belgiýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. “Spa-Frankorşam” ýolunda...

2318

Werstappen Awstriýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bull” toparyndan niderlandiýaly ýaryşa gatnaşyjy Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň onunjy tapgyry bolan Awstriýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. Şpilbergde geçirilen ýaryşda ikinji bolup pellehana...

1985

Werstappen Kanadanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

"Red Bull" toparynyň sürüjisi Maks Werstappen "Formula-1" çempionatynyň Kanadanyň Gran-prisi tapgyrynyň ýeňijisi boldy. Ikinji orny "Aston Martinden" ispaniýaly Fernando Alonso, üçünji orny "Mersedesde" çykyş edýän...

2492

Werstappen Maýaminiň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

«Red Bull-yň» niderlandly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň bäşinji tapgyry bolan Maýaminiň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ýaryş ABŞ-nyň ýolunda geçirildi. “Formula-1-iň” häzirki çempiony häzirki...

6387

Peres Azerbaýjanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

"Red Bull-yň" meksikaly sürüjisi Serhio Peres Bakuwda geçirilen "Formula-1" çempionatynyň dördünji tapgyry bolan Azerbaýjanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Peres üçin bu ýeňiş möwsümde ikinji boldy, bir gün öň ol...

3802

Werstappen Awstraliýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy

Melburnda Formula-1-iň üçünji tapgyry – Awstraliýanyň Gran-prisi tamamlandy. Ýaryşyň ýeňijisi “Red Bulluň” sürüjisi we umumy hasabyň lideri Maks Werstappen boldy. Ikinji orny “Mersedesiň” ýaryşa gatnaşyjysy Lýuis...

3164

Werstappen “Formula-1-den” haçan gidip biljekdigini aýtdy

«Formula-1-iň» häzirki çempiony, “Red Bull” toparyndan Maks Werstappen topar bilen häzirki şertnamanyň möhleti tamamlanandan soň çempionaty terk edip biljekdigini aýtdy. Mart aýynda Werstappen “Red Bull” bilen...