5858

Belgiýaly futbolçy Fellaýni karýerasyny tamamlady

Belgiýanyň milli ýygyndysynyň we Angliýanyň «Mançester Ýunaýted» klubunyň öňki futbolçysy Maruan Fellaýni sport karýerasyny tamamlaýandygyny habar berdi. Ýarymgoragçynyň soňky kluby Hytaýyň «Şandun Taýşan» topary...

16971

Belgiýaly suwda ýüzüji durmazdan 131 km ýüzüp geçdi

Deňizde durman ýüzmek boýunça dünýä rekordyny belgiýaly türgen Matýe Bonne täzeledi. Ol 60 sagat 55 minutda Gresiýanyň Korinf aýlagynda 131 kilometri ýüzüp geçdi. Bu barada “The Brussels Times” gazetine salgylanyp...

4373

Werstappen Belgiýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bull” toparynyň niderlandiýaly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 13-nji tapgyry bolan Belgiýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. “Spa-Frankorşam” ýolunda...

15704

Türkmenistan Belgiýa eksportyny 15 esse artdyrdy

Türkmenistan 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Belgiýa 2,33 million ýewrolyk harydy eksport etdi diýip, Ýewropa Bileleşiginiň statistika müdirligi bolan Eurostatda Trend agentligine habar berdiler. Hasabat...

25553

Türkmenistanyň Prezidenti ilçileri wezipä belledi

Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Begžanowiç Palwanow Türkmenistanyň Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek barada guramanyň ýanyndaky hemişelik wekili...

5611

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

9639

Eden Azar Belgiýanyň ýygyndysynda karýerasyny tamamlady

Madridiň «Realynyň» ýarym goragçysy Eden Azar Belgiýanyň futbol boýunça ýygyndysynda öz karýerasyny tamamlamagy karar etdi. Bu barada futbolçy çarşenbe güni Instagram sahypasynda habar berdi. «Men halkara karýeramy...

3055

Werstappen Belgiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy

“Red Bulluň” sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 14-nji tapgyry bolan Belgiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Werstappen 14-nji orundan bat alyp, ýeňiş gazanmagy...

20546

17 ýaşynda tutuş dünýäni aýlanan iň ýaş uçarman boldy

Belgiýaly Mak Ruterford tutuş dünýä boýunça syýahaty amala aşyran iň ýaş uçarman boldy. Bu barada Bolgariýanyň milli radiosynyň maglumatyna salgylanyp, "TASS" habar berýär. Makyň syýahaty şu ýylyň martynda Bolgariýanyň...

6722

Ýewro-2020: Italiýa Belgiýadan üstün çykdy

Ýewropa çempionaty — 2020-niň 1/4 final tapgyrynda Belgiýa bilen Italiýanyň milli ýygyndylarynyň arasynda duşuşyk Mýunhendäki «Alýans-Arena» stadionynda geçirilip, italýanlaryň peýdasyna 2:1 hasabynda tamamlandy...

9723

Ýewro-2020: Belgiýa Portugaliýany ýaryşdan çykardy

Ýewropa çempionatynyň 1/8 final tapgyrynda Belgiýa Portugaliýany 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda belgiýalylaryň derwezäniň içine tarap depen ýeke-täk urgusy ýeňiş getirdi. Goly Menhengladbahyň «Borussiýasynyň» ýarymgoragçysy...

  • «
  • »